Nižný Slavkov

Pomník Obetiam mongolského vpádu

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2012
Umístění: Nižný Slavkov, nad obcou, vedľa hlavnej cesty
Nápis:
KAPLNKA
SVÄTEJ RODINY

postavená v XIII. storočí
na pamiatku tatárskej expanzie na toto územie
Poznámka:

Mongolský (ľudovo tatársky) vpád do Uhorska bol vpád mongolských vojsk pod vedením Sabudaia a Batu-chána v rokoch 1241-42. Veľký počet obyvateľov zahynul zbraňami Mongolov a v dôsledku následného hladomoru. Zachránili sa len posádky kamenných hradov a obyvatelia, ktorí sa ukryli v lesoch.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam mongolského vpádu

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2012
Umístění: Nižný Slavkov, pred dolnou časťou obce, vedľa hlavnej cesty
Nápis:
KAPLNKA
SV. JÁNA apoštola

postavená v XIII. storočí
na pamiatku tatárskej expanzie na toto územie

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás