Třebotovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 11.11.2015
Umístění: Třebotovice, náves
Nápis:
VOJTĚCH ŠALEK
SYN ROLNÍKA Čís. 19
*10.4.1890
+12. IX. 1914
v OPAVĚ OTRAVOU KRVE
PO ZRANĚNÍ V BITVĚ
u RAVY-RUSKÉ
SPI SLADCE
NÁŠ SYNU A BRATŘE

F. ČTVRTNÍK
*8. I. 1888 +8. X.1914
V BOSNĚ

(levá část)
VOJTĚCH ŠALEK
ROLNÍK Čís.17
6.1.1879 +25.VII.1916
VE ŠTÝRSKU
VE VZPOMÍNKÁCH NA DOMOV

VÁCLAV VOTAVA
*11.IX.1882
PADL 7.IX.1914 V HALIČI

(pravá část)
VOJTĚCH STRNAD
*17.I.1888 +19.VIII.1917
V ITALIE

TOMÁŠ KLOUDA
PADL 26.V.1915 V HALIČI
STÁR 27 LET

F. ČTVRTNÍK
HOSTINSKÝ
*19.XI.1875 +1.XII.1915
V CHEBU

(podstavec)
PADLÝM VOJÍNŮM
1914-1919

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-11032
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.