Želovce

Hrob Jozef Prokeš

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 31.12.2019
Umístění: Želovce, Šošárska, obecný cintorín, asi 50 m vľavo od hlavného vchodu zo Šóšárskej cesty, 10 m od oplotenia cintorína
Nápis:
Tu odpočíva
JOZEF PROKEŠ
* 20. X. 1897,
† 21. IV. 1919.
padol za bolševických bojov.
Vlastenci - Hrdinovi
Poznámka:

Autor: Ferencz.
Hrob je evidovaný v Ústrednej evidencii vojnových hrobov SR pod č. 51657100001.
(zdroj: http://ives.minv.sk/uevh/obet_detail.aspx?ID=19851 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55536
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.