Obděnice

Pomník Obětem 1. světové války a Obětem komunismu

Autor: Ing. Zdeněk Rerych_senior, 25.08.2015
Umístění: Obděnice, před kostelem
Nápis:
1918
Z POROBY NEZÁVISLOST
SV. JIŘÍ ORODUJ ZA NÁS

PAMÁTCE OBĚTEM KOMUNISMU
JIŘÍ ŘEZÁČ
JAROSLAV SIROTEK
BOHUMIL ŠÍMA
POPRAVENI 10.2.1955

OBDĚNICE:
F. BARDA, F. BROŽ, B. MIKOTA, P. MIKOTA, A. MIKOTA, J. NOVÁK, A. PILÍK, J. PEKÁREK, V. PEŠTA, A. SIROTEK, S. STIBOR, J. TALAVÁŇA, A. ZDĚNEK
OHRADA:
J. HÁJEK ST., J. HÁJEK ML., J. KUBÍČEK
LHOTA ŽEMLIČKOVA:
Š. BÍLEK, F. BROŽ, J. ČANDA, J. ŽEMLIČKA
BRANIŠOVICE:
F. HRŮZA, J. JAKEŠ
HNĚVANICE:
J. HRŮZA, J. KREJČA, J. PEŠIČKA
NÁLESÍ:
A. HEJNOVSKÝ, J. HEJNOVSKÝ ST., J. HEJNOVSKÝ ML., J. LEŠKA, G. PETR, J. PODLIPSKÝ
RATIBOŘ:
A. BARDA, E. DUDAŘ, J. HEJHAL, J. HEJHAL, J. PETERKA, F. PTÁČEK, J. ROUŠAL, V. STIBOR, J. ŠVEC, A. ZAVADIL
POREŠÍN:
J. DOLISTA, J. ŠIMEČEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2123-01705
Pomník přidal: Ing. Zdeněk Rerych_senior