Dehtáře

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Josef Kazík, 07.06.2015
Umístění: Dehtáře, v dolní část návsi
Nápis:
(přední strana)
FRANT. BÁRTA
JAN BÁRTA
VÁCLAV BÁRTA
JAN KLÍMA
VÁCLAV ROZBOUD

(pravá strana)
ZBUDOVALI OBČANÉ
DEHTÁŘŠTÍ
R. 1928
(levá strana)
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
R.1914-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-10677
Pomník přidal: Josef Kazík