Chrastava

Pamětní deska František Turpiš

Autor: Dan Vrba ml.,
Umístění: Chrastava, Náměstí 1.máje, na zdi základní školy, vedle vchodu
Nápis:
František Turpiš
narozený v Chrastavě dne 7.1.1898
popraven Rakouskem jako Čsl. legionář v St. Stino na italském bojišti dne 19.VI.1918.
Věčná pamět
Poznámka:

Rakousko-Uherská armáda: 28. zemský pluk, hodnost: vojín. Zajat: 19.8.1917 v Polres. Vstup do legie: 17.3.1918 Padua. Legie: Čs. legie v Itálii, útvar: 33.pěší pluk, hodnost: vojín. Konec v legii: 19.6.1918, popraven v rakouské polní nemocnici St.Stino.
(Databáze legionářů VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08148
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Rudolf Loudát

Autor: Dan Vrba ml.,
Umístění: Chrastava, Náměstí 1.máje, na zdi základní školy vedle vchodu, pod pamětní deskou Františka Turpiše
Nápis:
Rudolf Loudát
nar. 16.4.1898
popraven 26.7.1944
v Drážďanech

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08148
Pomník přidal: Dan Vrba ml.