Nová Lhota

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Roman Šmejkal, 21.09.2017
Umístění: Nová Lhota, u hlavní silnice ve středu obce
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
R. 1914-1918
JUBILEUM
20. VÝROČÍ ČSR 1938

HAVLENA BEDŘICH
ITAL. LEGIONÁŘ
PULKRÁB VOJTĚCH
FORMAN FRANT.
KŘENEK FRANT.
KŘENEK JOSEF
KRTIL ALOIS
STANĚK JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-26566
Pomník přidal: Roman Šmejkal
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní deska Bedřich Havlena

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.03.2019
Umístění: Nová Lhota, v severní části obce, na domě č.p. 2 (dříve hájovna)
Nápis:
MUČEDNÍK
ZA SVOBODU NÁRODA
NAROZEN 18.5.1888.
V
TOMTO DOMĚ

POPRAVEN
21.6.1918.
NA SILNICI
U CEGGIA

BEDŘICH HAVLENA
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
Poznámka:

- Informace z CEVH: Dle historie toto místo navštívil prezident Masaryk na cestě do Čáslavi.

- Z Wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Havlena
Bedřich Havlena se narodil v hájence u Nové Lhoty na čáslavsku. Vyučil se truhlářem, později se stal berním úředníkem a pracoval pak na okresním berním úřadu v Žamberku. Protože byl jedním ze zakládajících členů Sokola zapojil se v Žamberku aktivně do sokolského hnutí.
Po vypuknutí 1. světové války byl odveden na italskou frontu, kde při první příležitosti dezertoval do italského zajetí. Ze zajatců a přeběhlíků byl v lednu 1917 formován Československý dobrovolnický sbor a Bedřich Havlena se na jeho zakládání aktivně podílel společně s bratry Sokoly Janem Čapkem a Břetislavem Bartošem. Po jednáních vedených dr. Eduardem Benešem a gen. M.R. Štefánikem souhlasila italská vláda s vytvořením československého vojska v Itálii. Dne 24. května 1918 pak došlo na Piazza Venezia v Římě k slavnostnímu předání praporů československým plukům. Mezi nastoupenými legionáři byl i Bedřich Havlena a zazněla zde poprvé na mezinárodním fóru píseň „Kde domov můj“ jako státní hymna.
V červnu 1918 zahájilo 58 rakouských divizí ofenzivu na řece Piavě. Vedle italských, amerických a francouzských divizí se bojů se zúčastnila i divize československá. Havlena se ještě s několika dalšími spolubojovníky dostal do rakouského zajetí, kde nad nimi byl téměř okamžitě vynesen trest smrti za velezradu, který byl vykonán 21. června 1918.
- Výňatek z: https://codyprint.cz/legie/poprava.html (popis posledního dne B.Havleny - zajímavé)
Bedřich Havlena se narodil se v roce 1888 v Nové Lhotě u Časlavi, do italských legií vstoupil 5. prosince 1916 a byl příslušníkem 3. roty 33. čs. střel. pluku.
Popraven byl u stanoviště 46. střel. divize, které bylo mezi vesničkou Bortolotto a obcí Davanzo, blíže Gnes.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-26566
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hroby vojáků napoleonovy armády

Autor: Anna Kateřina Poživilová, 31.10.2015
Umístění: Nová Lhota, remízek u křižovatky polních cest JZ od obce
Nápis:
Zde pohřbil Napoleon
Bonaparte část své armády,
která zemřela v náhradním
lazaretu v sýpce statku.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°53'8.38'' E15°17'55.85''
Pomník přidal: Anna Kateřina Poživilová
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob (kenotaf) Pipek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.03.2019
Umístění: Nová Lhota, hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele
Nápis:
ZDE
V PÁNU ODPOČÍVÁ
RODINA
PIPKOVA
ZE SOUŇOVA
Poznámka:

fotografie vojáka; na pomníku v Souňově jsou jména Jan Pipek a Josef Pipek; v kartotéce padlých je Jan Pipek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká