Trpín

Pomník obrany proti Turkům

Autor: Václav Štěpař, 31.10.2015
Umístění: Trpín, silnice z Trpína do Hartmanic, vlevo na kraji lesa
Nápis:
PAMÁTKA OBRANY ČECH
NA ZEMSKÉ CESTĚ
PROTI TURKŮM 1663
ZBUDOVÁNO MNV V TRPÍNĚ v.r.1963

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 12.11.2020
Umístění: Trpín, proti obecnímu úřadu, při severní straně hřbitovní zdi
Nápis:
Obětem 1. sv. války
1914 - 1918

Příjmení Jméno čp.
Doležal Josef 36
Dvořák Václav 80
Faustka František 73
Faustka Václav 73
Friedl Jan 26
Gromes Evžen Karel 13
Hanyk František 28
Kolbaba Matěj 19
Leinveber Vincenc 13
Mejzr Ludvík 25
Štaud Václav 18
Štěpánek František 31
Štěpánek Josef 52
Tichý Adolf 57
Tichý Josef 6
Tichý Josef 27
Tichý Josef 82
Tichý František 57
Tušla Ignác 88
Tušla Josef 88
Zedník Jan 18

K 100. výročí vzniku ČSR
28.10.2018
Poznámka:

Společný pomník k uctění 21 obětí 1. světové války a ke vzniku ČSR v roce 1918 byl slavnostně odhalen a posvěcen 28.10.2018.
Údaje o padlých v 1. světové válce shromáždil pan Petr Staňa. O realizaci pomníku se zasloužil Ing. Josef Moravec, tehdejší ředitel Střední školy kamenické a sochařské v Hořicích, Ing. arch. Ota Černý a kamenická dílna Vitvar a synové z Volanic u Jičína. Celkové náklady dosáhly 93 000 Kč, z toho 46 000 Kč pokryla dotace Pardubického kraje.
Jedná se již o druhý pomník padlým v Trpíně. V roce 1938 se místní osvětová komise v Trpíně usnesla zřídit pomník padlým ve světové válce, který měl být odhalen u příležitosti 20. výročí republiky. Pomník byl proveden firmou Kadlec ve Skutči. Pro různost názorů členů komise na vzhled pomníku a nakonec také kvůli změně státních poměrů zůstal pomník u výrobce a k jeho postavení nedošlo. Pomník stál 6 000 K, o jeho dalším osudu není nic známo.
(Zdroj: obecní zpravodaj Trpín a Hlásnice 4/2018 a 3/2018, www.trpin.cz/zivot-v-obci/zpravodaje )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5310-55178
Pomník přidal: Vladimír Šustáček