Mileč

Pomník Obětem Třicetileté války

Autor: Marek Lanzendorf, 16.10.2015
Umístění: Mileč, křižovatka tvaru "Y" severně od obce
Nápis:
NA PAMÁTKU BOJŮ Z DOBY TŘICETILETÉ VÁLKY
V LETECH 1624-1645
Zde byly nalezeny zbytky švédských zbrani a přilbic, které
připomínají válečné střetnutí. švédského a císařského vojska.
Celý náš kraj byl poznamenán nejen krutem vojenským dran-
cováním, ale i hladomorem. Proto bylo toto rozcestí nazvano
"Božími mukami" a bílý Sloup připominá, co v 17. století pro-
žíval utiskovaný lid tohoto kraje.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°28'23.27'' E13°36'11.2''
Pomník přidal: Milan Lašťovka