Veselíčko

Pomník Obětem napoleonských válek

Autor: Jiřina Podolová, 03.10.2015
Umístění: Veselíčko, Zámecký kopec, na konci Nové cesty
Nápis:
(zepředu)
Chrabrým vojínům rakouským
a ruským ve zdejším zámku
za válečných let
1805, 1809 a 1812
zesnulým poslední tuto odpočinek
dopřán.
MИPЪ ИXЪ ПPAXY.

(zezadu)
Za panování
a milostivého přispění
Jeho Veličenstva císaře
a krále
FRANTIŠKA JOSEFA I.

Zbudován spolkem vojenských
vysloužilců okolí Prosenického
přispěním vysokorodého hraběte
ALOISA PODSTADZKÉHO-LICHTENSTEINA
cís. ruského ministerstva války,
okolních obcí, spolkův, korporací
a dobrodincův I. P. 1905.
Poznámka:

Všichni ti, kteří ve veselíčském zámku během napoleonských válek zemřeli, byli na velkých vozech dopravování na Zámecký kopec, kde byli hromadně pochováni. Na tomto místě, kde svůj poslední odpočinek nalezlo přes 700 vojínů, byl postaven dřevěný kříž, později železný. Roku 1905, při příležitosti stého výročí od založení vojenské nemocnice ve Veselíčku, byl nedaleko železného kříže, vztyčen žulový pomník. Aby obec byla ušetřena pohledu na naložené fůry mrtvých vojáků, byla od zámku až na samotné místo hromadného hrobu zřízena tzv. Nová cesta.;
zdroj databáze informační tabule u pomníku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07262
Souřadnice: N49°32'11.18'' E17°30'25.29'' (u cesty)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiřina Podolová, 06.10.2015
Umístění: Veselíčko, park, na rozcestí před OÚ Veselíčko
Nápis:
(čelně)
OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945

NEUGEBAUER JOSEF
SŤAT 17.IX.1943 VRATISLAV
NAVRÁTIL JAN
SŤAT 25.XI.1944 VRATISLAV
KEJVAL OLDŘICH
UMUČEN 23.IV.1943 OSVĚTIM
KAREL GUSTAV
UMUČEN 28.II.1943 OSVĚTIM
DOHNAL LIBOR
UMUČEN 4.IV.1943 OSVĚTIM
POSPÍŠIL FRANTIŠEK
UMUČEN 28.III.1943 OSVĚTIM
NAVRÁTIL LADISLAV
UMUČEN 4.IV.1943 OSVŘTIM
FRÉLICH FLORIÁN
UMUČEN 11.III.1943 OSVĚTIM
ŠKAŘUPA VILÉM
UMUČEN 22.III.1943 OSVĚTIM
KOVÁČEK FRANTIŠEK
UMUČEN 25.3.1943 OSVĚTIM
ŠVARC OSVAL
UMUČEN 1.IV.1943 OSVĚTIM
PANÁK KAREL
UMUČEN 17.9.1943 OLOMOUC
SLAMĚNÍK FERDINAND
21.IV.1943 LET. ÚTOK
KELČA DRAHOMÍR
1945 NEZVĚSTNÝ
MERTA VÁCLAV
1945 NEZVĚSTNÝ
HÁHNOVÁ GISELA
1940 NEZVĚSTNÁ
BRUNKOVÁ BLANKA
1940 NEZVĚSTNÁ

NA CESTĚ, KTEROU JSEM ŽIVOTEM KRÁČEL,
HLE, MÁ I JINÝCH JE KREV.

(zezadu)
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 18:

DUDA ŠTĚP.
HANZLÍK R.
HASOŇ KAR.
HASOŇ MIR.
CHODIL JIN.
CHODIL JOS.
KOLOUŠEK J.
KUBÁLEK J.
ONDERKA F.
PANÁK LUD.
PAŘÍZEK OT.
PETZL ALOIS

PETZL ZD.
POSPÍŠIL J.
POTÁČ JAN
PROCHÁZKA J.
SEDLÁČEK A.
SEHNAL FR.
SVOBODA F.
SVOBODA R.
VÁGNER FR.
VIDLIČKA FR.
VLÁČIL VÁC.
ZÁBOJ ANT.
MERTA D.
VĚNOVALI: SPOLUOBČANÉ.
VESELÍČKO 1930.
Poznámka:

Blanka Brunková, †1940, příčina smrti-nezvěstný v boji, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Libor Dohnal, †1940, příčina smrti-nezvěstný v boji, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Štěpán Duda, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Florián Frélich, †11.3.1943, Osvětim, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Gisela Háhnová, †1940, příčina smrti-nezvěstný v boji, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
zdroj databáze CEVH MO-ČR
R. Hanzlík, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
Robert Hanzlík, *7.6.1877, Čechovice, okr. Olomouc venkov, domovem-Doloplazy, okr. Olomouc venkov, příslušník útvaru-13. domobranecký pěší pluk rakousko-uherské armády, †5.9.1914, příčina úmrtí-nezvěstný, ruské bojiště-severní fronta; zdroj databáze http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase a totéž zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/H/,
Kar. Hasoň, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 -1918,
Mir. Hasoň, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1948,
Jin. Chodil, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Josef Chodil, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Oldřich Kejval, †23.4.1943, Osvětim, příčina smrtí-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Gustav Kelar, †28.2.1943, Osvětim, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Drahomír Kelča, †1945, příčina smrti-nezvěstný v boji, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
J. Koloušek, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
František Kováček, †25.3.1943, Osvětim, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
zdroj databáze CEVH MO-ČR
J. Kubálek, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
Jan Kubálek, *1880, místo narození-Vselíčko - Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín,
†5.8.1916, místo úmrtí-Kroměříž, Morava, datum pohřbu-7.8.1916, hřbitov-Kroměříž, opsáno podle-matriky záložní nemocnice Kroměříž, uloženo u Z.V.V. Brno;
zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/K/,
D. Merta, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Václav Merta, †1945, příčina smrti-nezvěstný v boji, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Jan Navrátil, †25.11.1944, Vratislav, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Ladislav Navrátil, †4.4.1943, Osvětim, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Josef Neugebauer, †17.9.1943, Vratislav, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
F. Onderka, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Karel Panák, †17.9.1943, Olomouc, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Lud. Panák, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Ot. Pařízek, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Alois Petzl, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Zd. Petzl, příčna smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
František Pospíšil, †28.3.1943, Osvětim, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
zdroj databáze CEVH MO-ČR
J. Pospíšil, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
Jan Pospíšil, *18.6.1888, Klopotovice, okr. Přerov, domovem-Klopotovice, příslušnost k útvaru-54. pěší pluk rakousko-uherské armády, †1914, příčina úmrtí-nezvěstný, ruské bojiště - severní fronta, poznámka - prohlášen za mrtvého čj. 350144/23; 267/24;
zdroj databáze http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase,
Jan Potáč, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
Jan Potatz (Potáč), *1889, místo narození-Veselíčko, Morava, příslušnost-táž, †28.12.1915, místo úmrtí-Brno, datum pohřbu-30.12.1915, místní hřbitov-Brno, opsáno podle-matriky zál. nemocnice Brno, ulož. u Z.V.V. Brno;
zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/P/,
J. Procházka, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
Josef Procházka, *1889, místo narození-Veselíčko, Hranice, Morava, hodnost-vojín 7. setniny, 54. pěšího pluku, †15.6.1915, místo úmrtí-Bratyszów, Tlumacz v Haliči, datum pohřbu-15.6.1915, místo-Bratyszów, opsáno podle matriky ppl. (54) 6 u Z.V.V. Brno;
zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/P/,
A. Sedláček, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Fr. Sehnal, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
František Sehnal, *1891, místo narození-Drahotuše, Hranice, Morava, příslušnost-táž, †3.12.1915, místo úmrtí-v zál. nemocnici v Štýr. Hradci ve Štyrsku, hřbitov-Štyr. Hradec, opsáno podle-matr. D.O.V. Hranice u Z.V.V. Brno, úmrtní knika-tom. II., fol. 87;
zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/S/,
Vilém Skařupa, †22.3.1943, Osvětim, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Ferdinand Slaměník, †21.4.1943, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
F. Svoboda, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
František Svoboda, *1896, místo narození-Veselíčko, Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín, 99. pěšího pluku, †11.6.1916, místo úmrtí-..., Wolyň, Rusko, datum pohřbu-12.6.1916, označení hřbitova-nečitelné;
zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/S/,
R. Svoboda, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Osvald Švarc, †1.4.1943, Osvětim, příčina smrti-jiné, poznámka-památník obětem 2. sv. války,
Fr. Vágner, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
František Vágner, *16.1.1883, Nedvězí, okr. Zábřeh, domovem-Nedvězí, příslušnost k útvaru-1. prapor polních myslivců, †5.8.1914, příčina úmrtí-nezvěstný, ruské bojiště-severní fronta, poznámka-prohlášen za mrtvého čj. 41183/24; zdroj databáze http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase,
Fr. Vidlička, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
Václav Vláčil, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918,
zdroj databáze CEVH MO-ČR,
Václav Vláčil, *1.8.1895, místo narozrní-Veselíčko, Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín 18. zeměbraneckého pěšího pluku, †22.6.1916, místo úmrtí-u Porskaja Wulka na Volyňsku v Rusku, pohřben-na bojišti, opsáno podle-matr. D.O.V. Olomouc III. u Z.V.V. Brno, tom. III., fol. 99;
zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/V/,
Antonín Záboj, příčina smrti-padl v boji, poznámka-Oběti světové války 1914 - 1918; zdroj databáze CEVH MO-ČR,
Antonín Záboj, *1.8.1895, místo narozrní-Veselíčko, Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín čest. svobodník 18. střeleckého pluku, †4.4.1917, místo úmrtí-u Smolary na Volyňsku v Rusku, pohřben-na bojišti, opsáno podle-matr. D.O.V. Hranice u Z.V.V. Brno, tom. II., fol. 122.;
zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/Z/,


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07261
Souřadnice: N49°31'56.1'' E17°30'29.56'' (střed rozcestí)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo