Veselíčko

Pomník Obětem napoleonských válek

Autor: Jiřina Podolová, 03.10.2015
Umístění: Veselíčko, Zámecký kopec, na konci Nové cesty
Nápis:
(zepředu)
Chrabrým vojínům rakouským
a ruským ve zdejším zámku
za válečných let
1805, 1809 a 1812
zesnulým poslední tuto odpočinek
dopřán.
MИPЪ ИXЪ ПPAXY.

(zezadu)
Za panování
a milostivého přispění
Jeho Veličenstva císaře
a krále
FRANTIŠKA JOSEFA I.

Zbudován spolkem vojenských
vysloužilců okolí Prosenického
přispěním vysokorodého hraběte
ALOISA PODSTADZKÉHO-LICHTENSTEINA
cís. ruského ministerstva války,
okolních obcí, spolkův, korporací
a dobrodincův I. P. 1905.
Poznámka:

Všichni ti, kteří ve veselíčském zámku během napoleonských válek zemřeli, byli na velkých vozech dopravování na Zámecký kopec, kde byli hromadně pochováni. Na tomto místě, kde svůj poslední odpočinek nalezlo přes 700 vojínů, byl postaven dřevěný kříž, později železný. Roku 1905, při příležitosti stého výročí od založení vojenské nemocnice ve Veselíčku, byl nedaleko železného kříže, vztyčen žulový pomník. Aby obec byla ušetřena pohledu na naložené fůry mrtvých vojáků, byla od zámku až na samotné místo hromadného hrobu zřízena tzv. Nová cesta.;
zdroj databáze informační tabule u pomníku


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07262
Souřadnice: N49°32'11.18'' E17°30'25.29'' (u cesty)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiřina Podolová, 06.10.2015
Umístění: Veselíčko, park, na rozcestí před OÚ Veselíčko
Nápis:
(čelně)
OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945

NEUGEBAUER JOSEF
SŤAT 17.IX.1943 VRATISLAV
NAVRÁTIL JAN
SŤAT 25.XI.1944 VRATISLAV
KEJVAL OLDŘICH
UMUČEN 23.IV.1943 OSVĚTIM
KAREL GUSTAV
UMUČEN 28.II.1943 OSVĚTIM
DOHNAL LIBOR
UMUČEN 4.IV.1943 OSVĚTIM
POSPÍŠIL FRANTIŠEK
UMUČEN 28.III.1943 OSVĚTIM
NAVRÁTIL LADISLAV
UMUČEN 4.IV.1943 OSVĚTIM
FRÉLICH FLORIÁN
UMUČEN 11.III.1943 OSVĚTIM
ŠKAŘUPA VILÉM
UMUČEN 22.III.1943 OSVĚTIM
KOVÁČEK FRANTIŠEK
UMUČEN 25.3.1943 OSVĚTIM
ŠVARC OSVAL
UMUČEN 1.IV.1943 OSVĚTIM
PANÁK KAREL
UMUČEN 17.9.1943 OLOMOUC
SLAMĚNÍK FERDINAND
21.IV.1943 LET. ÚTOK
KELČA DRAHOMÍR
1945 NEZVĚSTNÝ
MERTA VÁCLAV
1945 NEZVĚSTNÝ
HÁHNOVÁ GISELA
1940 NEZVĚSTNÁ
BRUNKOVÁ BLANKA
1940 NEZVĚSTNÁ

NA CESTĚ, KTEROU JSEM ŽIVOTEM KRÁČEL,
HLE, MÁ I JINÝCH JE KREV.

(zezadu)
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 18:

DUDA ŠTĚP.
HANZLÍK R.
HASOŇ KAR.
HASOŇ MIR.
CHODIL JIN.
CHODIL JOS.
KOLOUŠEK J.
KUBÁLEK J.
ONDERKA F.
PANÁK LUD.
PAŘÍZEK OT.
PETZL ALOIS

PETZL ZD.
POSPÍŠIL J.
POTÁČ JAN
PROCHÁZKA J.
SEDLÁČEK A.
SEHNAL FR.
SVOBODA F.
SVOBODA R.
VÁGNER FR.
VIDLIČKA FR.
VLÁČIL VÁC.
ZÁBOJ ANT.
MERTA D.
VĚNOVALI: SPOLUOBČANÉ.
VESELÍČKO 1930.
Poznámka:

Blanka Brunková, +1940, nezvěstná
Libor Dohnal, +1940, 4.4.1943, Osvětim
Štěpán Duda, příčina smrti-padl v boj
Florián Frélich, +11.3.1943, Osvětim
Gisela Háhnová, +1940, nezvěstná
R. Hanzlík, příčina smrti-padl v boji
Kar. Hasoň, příčina smrti-padl v boji
Mir. Hasoň, příčina smrti-padl v boji
Jin. Chodil, příčina smrti-padl v boji
Oldřich Kejval, +23.4.1943, Osvětim,
Gustav Kelar, +28.2.1943, Osvětim
Drahomír Kelča, +1945, nezvěstný
J. Koloušek, příčina smrti-padl v boji,
František Kováček, +25.3.1943, Osvětim
J. Kubálek, příčina smrti-padl v boji
D. Merta, příčina smrti-padl v boji
Václav Merta, +1945, příčina smrti-nezvěstný
Jan Navrátil 1944, Vratislav
Ladislav Navrátil, +4.4.1943, Osvětim
Josef Neugebauer, +17.9.1943, Vratislav
F. Onderka, příčina smrti-padl v boji
Lud. Panák, příčina smrti-padl v boji
Ot. Pařízek, příčina smrti-padl v boji
Alois Petzl, příčina smrti-padl v boji
Zd. Petzl, příčna smrti-padl v boji
František Pospíšil, +28.3.1943, Osvětim
J. Pospíšil, příčina smrti-padl v boji
Jan Potáč, příčina smrti-padl v boji
J. Procházka, příčina smrti-padl v boji
A. Sedláček, příčina smrti-padl v boji
Fr. Sehnal, příčina smrti-padl v boji
Vilém Skařupa, †22.3.1943, Osvětim
Ferdinand Slaměník, +21.4.1943
F. Svoboda, příčina smrti-padl v boji
R. Svoboda, příčina smrti-padl v boji
Osvald Švarc, †1.4.1943, Osvětim
Fr. Vágner, příčina smrti-padl v boji
Fr. Vidlička, příčina smrti-padl v boji
Václav Vláčil, příčina smrti-padl v boji
Antonín Záboj, příčina smrti-padl v boji
(zdroj: databáze CEVH MO)

Jan Kubálek, *1880, místo narození-Vselíčko - Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín,
+5.8.1916, místo úmrtí-Kroměříž, Morava, datum pohřbu-7.8.1916, hřbitov-Kroměříž, opsáno podle-matriky záložní nemocnice Kroměříž, uloženo u Z.V.V. Brno;
(zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/K/ )

František Svoboda, *1896, místo narození-Veselíčko, Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín, 99. pěšího pluku, †11.6.1916, místo úmrtí-..., Wolyň, Rusko, datum pohřbu-12.6.1916, označení hřbitova-nečitelné;
(zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/S/)

Václav Vláčil, *1.8.1895, místo narození-Veselíčko, Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín 18. zeměbraneckého pěšího pluku, †22.6.1916, místo úmrtí-u Porskaja Wulka na Volyňsku v Rusku, pohřben-na bojišti, opsáno podle-matr. D.O.V. Olomouc III. u Z.V.V. Brno, tom. III., fol. 99;
(zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/V/ )

Antonín Záboj, *1.8.1895, místo narození-Veselíčko, Hranice, Morava, příslušnost-táž, hodnost-vojín čest. svobodník 18. střeleckého pluku, †4.4.1917, místo úmrtí-u Smolary na Volyňsku v Rusku, pohřben-na bojišti, opsáno podle-matr. D.O.V. Hranice u Z.V.V. Brno, tom. II., fol. 122.;
(zdroj databáze http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/Z/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7104-07261
Souřadnice: N49°31'56.1'' E17°30'29.56'' (střed rozcestí)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo