Malenovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Roman Šmejkal, 03.10.2015
Umístění: Malenovice
Nápis:
1914 - 1918
PRO
VLAST
A
SVOBODU
OBCE
MALENOVIC

Alois
Pazdera
22 Roku
Josef
Vondráček
36 Roku
Karel
Pochobradský
24 Roku
Alois
Vlasák
30 Roku
Jan Kučera
41 Roku

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02702
Pomník přidal: Roman Šmejkal
Příprava dat: Martin Brynych