Jaronice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Josef Kazík, 31.05.2015
Umístění: Jaronice, severní okraj obce, u hlavní cesty v parčíku
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918.

DRÁB JAN
FEREBAUER FR.
FEREBAUER JAK.
FEREBAUER VÁCL.
HOUŠKA VÍT
LIMPOUCH JAN
PEŠEK JOSEF
PEŠEK TOMEŠ
VEBER FR.

(nad fotografiemi dle pohledu zleva)
D. F.V. H.
L. P. P. V.

V kruté době jste v boj odcházeli,
že v něm zhynete jste nevěděli.
Moc tyranů Vás tam hnala,
že tím poškozena bude nevěděla!

1921

DRUŽSTVO Č. BUDĚJOVICE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-27121
Souřadnice: N48°59'54.77'' E14°21'16''
Pomník přidal: Josef Kazík