Nová Ves

Pomník Jan Pechoč

Autor: Josef Kazík, 31.05.2015
Umístění: Nová Ves, jihovýchodní okraj obce, u cesty
Nápis:
Na památku
Jana Pechoče
padlého vojína na jižním
bojišti r. 22/9 1914
narozen r. 1885.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'10.72'' E14°23'13.33''
Pomník přidal: Josef Kazík

Pomník František a Jakub Vaňkovi

Autor: Josef Kazík, 05.06.2015
Umístění: Nová Ves, za vsí u staré cesty pod lipami
Nápis:
PAMÁTCE
MÝM PADLÝM SYNŮM

FRANTIŠKOVI VAŇKOVI
+22.7.1917 V JOSEFOVĚ V HALIČI
STÁR 20 ROKŮ
A
JAKUBOVI VAŇKOVI
JENŽ OD R. 1919 JEST NEZVĚSTNÝM
V RUSKU

​NA ROZKAZ BOŽÍ SMRT NEÚPROSNÁ
Z NÁRUČÍ MĚ VÁS VYRVALA SYNOVÉ MILÍ,
VY TĚLEM DLÍTE V CIZÍ ZEMI V HROBĚ,
DUŠE VAŠE ODLETĚLY V ONEN LEPŠÍ SVĚT​,
VŠAK V MYSLI MATKY ŽIJETE V KAŽDÉ DOBĚ.
- SPĚTE SLADCE V CIZÍ ZEMI, VZDÁLENI
OD VLASTI I MATKY, MILÁČKOVÉ MOJI !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°8'9.44'' E14°23'15.94''
Pomník přidal: Josef Kazík