Ouběnice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Skok, 26.09.2015
Umístění: Ouběnice, parčík ve středu obce
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME.
OBĚTEM HEYDRICHIÁDY
V OUBĚNICÍCH
21.7.1942.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-31301
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Josef Jelínek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Ouběnice, uprostřed obce, na domě čp. 29
Nápis:
TENTO DŮM POSTAVIL,
ZDE ŽIL A ZEMŘEL
JOSEF JELÍNEK
1890 – 1967
LEGIONÁŘ 7. TATRANSKÉHO
PLUKU ČESKOSLOVENSKÉHO
VOJSKA NA RUSI.

ODVEDEN DO ARMÁDY
V ROCE 1913 A PO LETECH
BOJŮ A STRÁDÁNÍ SE
VRÁTIL PŘES DVA OCEÁNY
DO VLASTI V R. 1920.
VYKONAL NEJDELŠÍ
VOJENSKÉ TAŽENÍ VŠECH
DOB A ZASLOUŽIL SE
O OBNOVU NAŠÍ STÁTNÍ
SAMOSTATNOSTI.

SOKOL OUBĚNICE
1998

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-27140
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Ouběnice, na severozápadním okraji obce, na domě čp. 31, nyní označeném žlutou tabulkou s číslem 0110.
Nápis:
MUDR. BŘETISLAV LYČKA
Z KARLÍNA, PŘÍMÝ ÚČASTNÍK
ATENTÁTU NA HEYDRICHA
A JEHO SPOLUPRACOVNÍK
FRANTIŠEK KOTRBA
UČITEL Z DUBČE
ZASTŘELILI SE V TOMTO DOMĚ
21.VII.1942, ABY UNIKLI ZATČENÍ.
ZA PŘECHOVÁVÁNÍ DR. LYČKY
BYLI V MAUTHAUSENU UMUČENI
OBYVATELÉ TOHOTO DOMU:
LUDVÍK VANĚK
BYTOVÝ ARCHITEKT 24.X.1942
JOSEFA VAŇKOVÁ
26.I.1943.

VĚRNI ZŮSTANEME
Poznámka:

MUDr. Břetislav Lyčka, lékař z Prahy - Karlína (* 1903 ve Staré Bělé)
František Kotrba, řídící učitel z Nové Dubče (*1907 v Miličíně)
Ludvík Vaněk, truhlář z Ouběnic (*1909 v Ouběnicích)
Josefa Vaňková, roz. Sekáčová, manželka Ludvíka Vaňka (*1912 v Tvoršovicích)
(Zdroj – podrobný popis: http://www.jiskra-benesov.cz/clanek/70-vyroci-heydrichiady-v-oubenicich-891 )

MUDr. Břetislav Lyčka (*24.5.1903): karlínský lékař, funkcionář Sokola. Organizoval ilegální schůzky organizace JINDRA s parašutisty, obstarával falešné doklady. Ošetřil zraněného Kubiše.
(Zdroj: https://www.valka.cz/topic/view/13396/Anthropoid )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2101-36865
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Lípa republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.05.2019
Umístění: Ouběnice, parčík ve středu obce, vedle Pomníku Obětem 2. světové války


Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Lípa republiky byla vysazena 28. října 1920 na paměť vzniku Československé republiky.
(Zdroj: https://lipyrepubliky.cz/lipa/lipa-republiky-v-oubenicich/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká