Čejkovy

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Skok, 11.09.2015
Umístění: Čejkovy, střed obce před kapličkou
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE VĚNUJE
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z ČEJKOV.
Poznámka:

Nápisy z fotografie špatně čitelné.
Seznam padlých dle CEVH:
Jan Děkan vojín 1891 Čejkovy 5.8.1917 Bukovina - Rumunsko Padl v boji
Karel Frána vojín 1898 Čejkovy 4.3.1919 České Budějovice Podlehl zranění
Rudolf Frána vojín 1890 Čejkovy 19.6.1915 ruské bojiště Padl v boji
Vojtěch Frána vojín 1893 Čejkovy 1916 Padl v boji
K. Holý vojín 1896 Čejkovy Padl v boji
Martin Chodl vojín 1897 Čejkovy 21.5.1915 italské bojiště Padl v boji
Alois Kazda vojín 1884 Čejkovy Padl v boji
Josef Kočí vojín 1876 Čejkovy Černá Hora
Matěj Kočí vojín 1886 Čejkovy 7.12.1916 vojenská nemocnice v Sarajevu Podlehl zranění
Jan Kroupa
Jan Kroupa vojín 1894 Čejkovy 1918 Čejkovy Nemoc
Karel Kroupa vojín 1877 Čejkovy Padl v boji
Karel Kroupa vojín 1888 Čejkovy Padl v boji
Karel Kroupa vojín 1890 Čejkovy Padl v boji
Tomáš Kroupa vojín 1882 Čejkovy 1918 ruské zajetí
Jakub Lísa svobodník v z. 1886 Čejkovy 21.12.1918 Hodonín Podlehl zranění
Václav Matějka vojín 1892 Čejkovy 23.8.1917 italská fronta Padl v boji
Jan Melka vojín 1897 Čejkovy 17.4.1917 italská fronta Padl v boji
Jan Potužák vojín 1869 Čejkovy 24.10.1916 Hryviatky - Ukrajina Padl v boji
Václav Ryba
František Šklebený vojín 1890 Čejkovy 1914 srbská fronta Padl v boji
Josef Tureček vojín 1891 Čejkovy 1915 srbská fronta Padl v boji
Václav Tureček vojín 1894 Čejkovy 1917 Padl v boji
Antonín Turek vojín 1897 Čejkovy 26.5.1917 italská fronta Padl v boji
Karel Turek vojín 1887 Čejkovy 28.3.1915 ruská fronta Nezvěstný v boji
Tomáš Turek vojín 5.6.1898 Kolinec 26.10.1919 Miroslav na Moravě
Jan Železný vojín 1885 Čejkovy 1914 srbská fronta Padl v boji

Pomník dal dne 30. dubna 1922 posvětit Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech.
Slavnosti nevídané a dojemné zúčastnilo se velké množství lidí a 6 sborů hasičských
z Čejkov, Zbynic, Tedražic, Sušice, Ustalče a Zavlekova.
Pomník vysvětil farář Emanuel Hanzík.
Pomník zhotovila firma kamenická „V.Pokorný” ze Sušice.
(Pramen: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-05869
Pomník přidal: Milan Lašťovka