Zadní Ves

Pomník 1. roty 1. Hraničářského praporu

Autor: Ladislav Nekvapil, 01.05.2015
Umístění: Zadní Ves, u silnice ve středu obce
Nápis:
CS
1. HRPR
1. ROTA
20 / ?? 1924
LETNÍ OTRNICE
Poznámka:

Část nápisu z fotografie nečitelná.
Pomník je v současné době poškozen. Původně stával v místě, kde je nyní objekt Policie ČR.
Elitou předválečné československé armády byly prapory horské pěchoty. Řada z nich získala v průběhu 30. let čestné názvy, odkazující na boje československých legionářů během 1. světové války. 1. Hraničářský prapor vznikl z praporu myslivců č. 1. Posádkou praporu byl Děčín, kde sídlilo trvale velitelství, od svého vzniku v listopadu 1920.
8. června 1930 věnovalo české obyvatelstvo měst Podmokel a Děčína praporec, jeho pořízení zprostředkoval Památník osvobození.
Prapor získal 16. května 1932 historický název „České družiny“.
Po válce byl jeho praporec užíván 42. pěším praporem “České družiny” v Žamberku, po jeho zrušení v roce 1949, byl praporec předán do sbírek VHU.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°47'47'' E14°5'2.28''
Pomník přidal: Ladislav Nekvapil