Chotyně

Hrob Padlým při výbuchu

Autor: Ivo Šťastný, 17.06.2006
Umístění: Chotyně, hřbitov
Nápis:
NA PAMĚŤ
PADLÝM HRDINŮM PŘI VÝBUCHU
9.7.1945

ČET. V ZÁL. HAPUJDA JOSEF NAR. 6.4.1914
SVOB. V ZÁL. JEDLIČKA FRANT. NAR. 12.6.1914
SVOB. V ZÁL. HROUDA LADISL. NAR. 21.7.1914
SVOB. V ZÁL. KOPANKA BOHUM. NAR. 27.11.1914
SVOB. V ZÁL. BARTOŠ KAREL NAR. 14.9.1914
VOJ. V ZÁL. KUČERA FRANT. NAR. 12.7.1913
VOJ. V ZÁL. JAROŠ RUDOLF NAR. 16.4.1913
VOJ. V ZÁL. MAŘAN VÁCLAV NAR. 29.9.1916

V CHOTYNI DNE 9.ČERVENCE 1945
Poznámka:

Dne 9. července 1945 ve 12,50 hodin došlo v garážích firmy J. Körbera v Chotyni, kde byla uskladněna munice po ustupující německé armádě, k výbuchu, při kterém zahynulo 15 osob. Osm příslušníků 4. roty 44. pěšího pluku čsl. armády a sedm příslušníků německé národnosti. Naši vojáci třídili a odváželi munici, na pomoc jim bylo přiděleno 7 Němců.
Pomník obětem této události byl obcí v roce 1995 přemístěn z místa tragedie u bývalé „Čokoládky“ na místní hřbitov.
(zdroj Chotyňský informátor 07/2002)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°50'26.65'' E14°52'20.3''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Jiří Porteš

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 17.06.2006
Umístění: Chotyně, hřbitov
Nápis:
НЕИЗВЕСТНОМУ
ГЕРОЮ СТАРШЕМУ
ЛЕЙТЕНАНТУ
КРАСНОЙ АРМИИ
ПОСВЯЩАЕТ
ДЕРЕВНЯ ХОТЫНЕ

NEZNÁMÉMU HRDINOVI
NADPORUČÍKU
RUDÉ ARMÁDY
VĚNUJE OBEC CHOTYNĚ
1948

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08146
Souřadnice: N50°50'26.65'' E14°52'20.3''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Anton Wollmann

Autor: Dan Vrba ml., 14.04.2010
Umístění: Chotyně, hřbitov
Nápis:
Dem Andenken
meines lieben Gatien
Anton Wollmann
Infant. im Inft. Rgt. No 94
gefallen vor dem Feinde
in Galizien
im 41. Lebensjahre.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Julius, Karl a Gustav Quaiser

Autor: Dan Vrba ml., 14.04.2010
Umístění: Chotyně, hřbitov
Nápis:
Gedächtnis unserer Weltkriegsopfer
Julius Quaiser *20.10.1895 +22.4.1918 zu Keskemeti Ung.
Karl Quaiser *2.7.1892 +21.9.1915 zu Jablonka i. Russ.
Gustav Quaiser. Lehrer. *11.11.1888 +31.9.1914 zu Dynov i. Galizien.

Beweinf und unvergessen!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Adolf Groh

Autor: Dan Vrba ml., 14.04.2010
Umístění: Chotyně, hřbitov
Nápis:
Adolf Groh
gefallen im Weltkrieg.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Anton Tandler

Autor: Pavel Paňouk Neustädter, 28.02.2020
Umístění: Chotyně, hřbitov
Nápis:
+Zur Erinnerung
am den im Osten
am 6.8.1941 gefallenen Vater
Anton Tandler
im 26. Lebensjahre.
Poznámka:

Tandler Anton
Obergefreiter
*28.08.1915 Carlswald
+06.08.1941 H.V.Pl. San. 1/4 Kirowograd
Podle dostupných informací je Tandler Anton pohřben v Kirowograd - Ukraine.
(zdroj: https://www.volksbund.de/ )
Carlswald, (správně Karlswald) = Karlov pod Ještědem


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°50'26.75'' E14°52'21.28'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Milan Lastovka