Zbelítov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 23.09.2010
Umístění: Zbelítov, na návsi
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
1914 – 1918

BARTŮNĚK JOS.
HRŮZA FRANT.
HANDREJCH K.
HEROUT JAN
HRYCH VÁCL
HRYCH FRANT.
KOZÁK JOSEF
KOTRBA JOS.
LIPA VÁCLAV
LIPA KAREL
PŘIBYL JOSEF
Poznámka:

Dne 2. února 1937 byl dán podnět starostou Josefem Novákem, k postavení památníku padlým rodákům v 1. světové válce. Památník byl postaven na náklady místních občanů, kteří uspořádali sbírku. Ještě téhož roku, dne 6. června, byl pomník padlým odhalen a posvěcen, za pořádání slavnosti. Slavnost zahájil starosta obce, za velké účasti lidu, domácího i okolního hasičstva a jiných sdružení. Slavnostním řečníkem byl senátor Národního shromáždění Stanistav Horný z Chyšek a pomník posvětil důstojný pan Norbert Štulík, kaplan milevský. Ještě před nedávnem stály u památníku dvě staré smuteční vrby, které však v polovině osmdesátých let poničila vichřice a 13. listopadu r. 2007 byly pro stáří a sešlost věkem poraženy. Dne 28. října 2008 byla u pomníku vysazena lípa svobody u příležitosti 90. let od vzniku Československa.

Podrobnosti ke jménům padlých z obecní kroniky obce Zbelítov:

Josef Bartůněk, syn chalupníka z čp. 33, vojín 102 pěšího pluku, svobodný, zůstal nezvěstný v srbském zajetí.

František Hrůza, syn chalupníka z čp. 18, vojín pluku Tyrolských myslivců, svobodný, zemřel v italské nemocnici 11.8. 1916.

Karel Handrejch, syn pastýře z čp. 14, vojín 102 pěšího pluku, svobodný, padl na italském bojišti r. 1917.

Jan Herout, tesař z čp. 3, vojín 102 pěšího pluku, svobodný, padl v boji v Itálii u města Gorice v r. 1915.

Václav Hrych, chalupník z čp. 11, vojín 102 pěšího pluku, ženatý, zemřel v nemocnici v Haliči 10. 12. 1916 na zápal plic.

František Hrych, dělník z čp. 31, vojín 28 pluku domobrany, svobodný, zemřel v srbském zajetí na tyfus.

Josef Kozák, rolník z čp. 28, vojín 102 pěšího pluku, ženatý, zahynul v ruském zajetí 3. dubna 1915.

Josef Kotrba, syn chalupníka z čp. 9, vojín 102 pěšího pluku, svobodný, padl v Itálii u města Gorice v říjnu 1915.

Václav Lípa, syn rolníka z čp. 7, vojín 102 pěšího pluku, svobodný, zemřel na tyfus v nemocnici v uherském Miškolci r. 1917.

Karel Lípa, syn rolníka z čp. 7, vojín 102 pěšího pluku, svobodný, padl v boji na ruské frontě u Lukávě v r. 1918.

Josef Přibyl, rolník z čp. 27, vojín 102 pěšího pluku, ženatý, zahynul v srbském zajetí r. 1915.

Poslední jmenovaný Josef Přibyl, pocházel ze statku, který je vidět na pozadí fotografie a za zahradou statku, mu jeho pozůstalá manželka nechala v r. 1920 vztyčit pietní kříž s nápisem na mramorové desce, který zní:
Vzdálen od nás v zemi cizí, spi a dřímej sladce! Bolest v srdcích nevymizí, dítkám i manželce. Josef Přibyl + na srbském bojišti.
Smrt bratrů Václava a Karla Lípových ze statku čp. 7, pak znamenala vyhynutí staletého sedláckého rodu Lípových po meči ve Zbelítově.
(zdroj: Tomáš Přibyl, předseda kulturní komise zastupitelstva obce Zbelítov u Milevska, stránky http://www.zbelitovsko.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3107-54058
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl
Doplnění informací: Tomáš Přibyl

Pomník Josef Přibyl

Autor: Tomáš Přibyl, 30.12.2014
Umístění: Zbelítov, nedaleko obchvatu obce silnicí č. 121 u polní cesty
Nápis:
Vzdálen od nás v zemi cizí,
spi a dřímej sladce!
Bolest v srdci nevymizí,
dítkám i manželce.-
JOSEF PŘIBYL
+ na srbském bojišti:
Poznámka:

Kříž Josefu Přibylovi nechala za zahradou jeho rodného statku postavit v roce 1920 jeho pozůstalá manželka Alžběta Přibylová a jeho tři dcery. Kříž byl posvěcen milevským děkanem Tobiášem Stachem, za hojné účasti místního obyvatelstva. Josef Přibyl, rolník ze Zbelítova čp. 27, vojín 102. pěšího pluku, zahynul v roce 1915 v srbském zajetí, kde byl pochován.
zdroj: Kronika obce Zbelítov


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Přibyl