Dalovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Skok, 09.08.2015
Umístění: Dalovice, parčík u autobusové zastávka
Nápis:
ZA STARÁ
SVATÁ
PRÁVA
VLASTI

ZA OKUPACE V ROCE 1942
PRO SVOJE ČESKÉ SMÝŠLENÍ
BYLI ZASTŘELENI
LADISLAV ŠULC
JOSEF FOLPRECHT
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

ZA OKUPACE 1939-45 PŘIŠLI O ŽIVOT
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
FRANTIŠEK BAJER
FRANTIŠEK ŠVÁB
GUSTAV VÝRAVA
STANISLAV ZVĚŘINA
ČEST JEJICH PAMÁTCE

(zadní strana)
PADLÝM OBČANŮM
VE VÁLCE 1914-1918
PORUČÍK VÁCLAV VOBORNÍK,
FRANT BEJR,
JOS. BERGMAN,
ŠTĚPÁN BRUCHA,
ANT. HERINK,
JOSEF HONS,
JOS HORÁČEK,
JOSEF HUK,
JOSEF JEŘÁBEK,
ALOIS JÍRA,
KAREL KAŠPÁREK.
JAN MANSFELD,
J. MORÁVEK
F. NEČESANÝ
EMIL NEKOVÁŘ
EMIL SLOVÁK,
JOSEF ŠKODA,
PAVEL ŠTAJNER,
FRANT. ŠULC,
FRANT. ŠULC syn,
SVOB. KAREL SULC,
VÁCLAV ZVERINA.
NA VĚČNOU PAMĚŤ POSTAVILA OSADA DALOVICE.

ARCH. K. MAUERMAN ML. BOLESLAV
19 24
(autor pomníku)
Poznámka:

Návrh a realizace: architekt Karel Mauermann, Mladá Boleslav, sochařská práce-akademický sochař Karel Kotrba.
Datum odhalení: 6.července 1924.
Pozemek pro zbudování pomníku věnoval Jaroslav Verner a Josef Voborník z čp.50 přispěl na jeho stavbu obnosem 3000 korun. Výtěžek ze slavnosti odhalení a příspěvky dárců činily asi 2850 korun. Zbývajících více než 8000 korun doplatila dalovická osada.
(Zdroj: databáze CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2115-02068
Pomník přidal: Milan Lašťovka