Vřeskovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 27.06.2014
Umístění: Vřeskovice, trojúhelníkový parčík ve středu obce
Nápis:
PAMÁTCE
MÍSTNÍM
PADLÝM
VE SVĚT. VÁLCE
1914 - 1918

JAN DRDA
JAN DROZDA
HEŘMAN HARTMAŇ
VÁCLAV HOLOUBEK
FRANTIŠEK HOUF
MATĚJ KURZ
FRANT. MARŠÁLEK
ANTONÍN MAREŠ
VÁCLAV SIMBARTL
MATĚJ TÍKAL
JOSEF TRDLIČKA
VÁCLAV VORÁČEK
JOSEF ZUB.

PAMÁTCE TĚCH, KTEŘÍ POLOŽILI
ŽIVOT ZA SVOBODU NÁRODA
1939 - 1945
JAN BOUDA
JAN DROZDA
ONDŘEJ DRDA
KAREL KOKOŽKA
PAVEL MAREŠ
JAR. HRUBÝ
KAREL HARTMAN
FRANT. HARTMAN
KRÉTA HARTMANOVÁ
Poznámka:

Foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3205-38321
Pomník přidal: Milan Lašťovka