Jetenovice

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 30.07.2014
Umístění: Jetenovice, kaple v obci
Nápis:
BOHU - VLASTI - NÁRODU
A HRDINŮM, JEŽ PADLI ZA SVOBODU
19 2./8 36
POSVĚCENA TATO KAPLE
KTEROU ZA SOUČINNOSTI OBCE,
SDRUŽENÍ KATOLICKÉ MLÁDEŽE,
KAMPELÍKOVY ZÁLOŽNY,
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ,
ČETNÝCH DÁRCŮ, DOBRODINCŮ
A LIDÍ DOBRÉ VŮLE
POSTAVILI OBČANÉ A RODÁCI
OBCE JETENOVIC.
ZAPLAŤ PÁN BŮH VŠEM!

POKLEKNI NÁRODE CELÝ
OSLAVUJ HRDINY JEŽ PSALI DĚJINY
CO ZA TVOU SVOBODU VYKRVÁCELI.
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 1918
STANISLAV HŮLKA
JOSEF KÁBA
JOSEF KAPLÁNEK
RUDOLF KÁRA
JOSEF MAKRLÍK
JOSEF PRŮCHA
Poznámka:

Foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3203-54015
Pomník přidal: Milan Lašťovka