Smědčice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 18.03.2014
Umístění: Smědčice, křižovatka "Y" ve středu obce
Nápis:
V UPOMÍNKU
NA
NAŠE MILÉ
HRDINY
PADLÉ V R. 1914 - 1918.
Věnují občané
Smečičtí.
BENEŠ JAN
nar. r. 1894.
BALOUN VÁCL.
nar. r. 1888.
BRUJ JOS.
nar. r. 1895.
CINK JAR.
nar. r. 1894.
ČERMÁK VÁCL.
nar. r. 1893.
ČECHURA FRANT.
nar. r. 1887.
FRYČEK FRANT.
nar. r. 1876.
FRYČEK MART.
nar. r. 1875.
HONZÍK ANT.
nar. r. 1884.
HERYNEK VÁCL.
nar. r. 1886.
KEPKA VOJT.
nar. r. 1882.
Poznámka:

Foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/

Jan Beneš, narozen 21. 6. 1894 Smědčice, okr. Rokycany. Pěš. pl. 88, vojín. Zemřel 29. 9. 1919 v zál. nem. č. 3 v Kroměříži, Morava. Pohřben 1. 10. 1919 na měst. hřbitově v Kroměříži, skup. VII. hrob 67.
Václav Baloun, narozen 5. 6. 1888 Smědčice, okr. Rokycany. Nezvěstný ?. 1. 1916, severní fronta (ruské bojiště).
Josef Bruj, narozen 1895 Smědčice, okr. Rokycany. Střel. pl. č. 7, vojín. Padl 22. 7. 1915 Niedrzwica Mała, Lublin, Ruské Polsko, severní fronta (ruské bojiště). Místo pohřbení Niedrzwica Mała, vojenský hřbitov, řada 12, společný hrob č. 2.
Jaroslav Cink, narozen 7. 7. 1894 Smědčice, okr. Rokycany. Zeměbranecký pěší pluk 7. Nezvěstný 27. 3. 1915, severní fronta (ruské bojiště).
Václav Čermák, narozen 1893 Chrást, okr. Plzeň. Bydliště Smědčice, okr. Rokycany. Střel. pl. č. 7, vojín. Zemřel 24. 5. 1915 na Rudníku, Halič.
František Čechura, narozen 1887, pravděpodobně - okr. Rokycany. Zeměbranecký pěší pluk 7. Zemřel 1. 12. 1914 Moravica, Slavonie. Jižní fronta (srbské bojiště).
František Fryček
Martin Fryček, narozen 1875 Smědčice, okr. Rokycany. Pěší pluk 896 ? Zemřel Kavaja, Albánie. Místo pohřbení Kavaja, řeckokatolický vojenský hřbitov, hrob 896.
Antonín Honzík, narozen 1884 Chrást, okres Plzeň. Bydliště tamtéž. Pěší pluk 35. Zemřel 9. 10. 1914 Zvornik, Bosna, záložní nemocnice č. 2. Bojiště jižní fronta (srbské bojiště).
Václav Herynek
Vojtěch Kepka, narozen 1882 Smědčice, okr. Rokycany. Bydliště Smědčice. Zeměbranecký pěší pluk 7. Zemřel 5. 10. 1914 Parašnica (poloostrov), Srbsko, jižní fronta (srbské bojiště).
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05945
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Marek Lanzendorf