Přívětice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 19.03.2014
Umístění: Přívětice, křižovatka ve středu obce
Nápis:
OBĚTEM VÁLKY
1914 -1918
Smetana Josef
1877 - 1914
Šebek František
1887 - 1914
Černý Josef
1887 - 1914
Koldinský Josef
1887 - 1914
Vondrák Alois
1881 - 1915
Kočárek Štěpán
1885 - 1915
Žákovec František
1878 - 1915
Hach Josef
1891 - 1915
Šilpoch Václav
1886 - 1915
Čermák Josef
1878 - 1915
Turek Rudolf
1887 - 1915
Nový Josef
1876 - 1917
Hejduk Václav
1895 - 1918
Lederer Leo
1894 - 1918
Smetana Josef
1897 -1918
Smetana Josef
1895 -1918
Hasman Václav
1888 - 1918
Matýsek Václav
1892 - 1918
Nový Josef
1895 - 1920
Legion.
Nový František
1892 - 1919
Poznámka:

Foto použito z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05749
Pomník přidal: Milan Lašťovka