Němčovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 13.03.2014
Umístění: Němčovice, náves vedle OÚ
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 1918
VÁCL. MATOUŠEK
1884 – 1914.
KAREL ČERNÝ
1886 – 1915.
EMIL CAJTHAML
1893 – 1915.
JOS. MRVÍK
1894 – 1915.
VÁCL. MRVÍK
1890 – 1915.
VÁCL. KVASNIČKA
1886 – 1915.
RUDOLF ŠÍP
1889 – 1916.
JOS. PERK
1896 – 1916.
FRANT. SMETÁK
1872 – 1917.
JOS. HORA
1875 – 1917.
VÁCL. HORA
1897 – 1918.

PAMÁTCE MUČEDNÍKŮ ZA SVOBODU ČSR.
JUDr. ANTONÍN ČERVENKA,
NAR. 16.VIII.1894, POPRAVEN 3.VII.1942 V TÁBOŘE,
BOHUMILA ČERVENKOVÁ,
ROZ. VOMÁČKOVÁ,
NAR. 3.V.1899, ZEMŘ. 10.X.1942
V KONCENTR. TÁBOŘE OSVĚČÍM POLSKO,
BOHUNKA ČERVENKOVÁ,
NAR. 12.9.1923, ZEMŘ. 30.XI.1942
V KONCENTR. TÁBOŘE OSVĚČÍM POLSKO.
Poznámka:

Foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05795
Pomník přidal: Milan Lašťovka