Drachkov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Skok, 24.06.2015
Umístění: Drachkov, střed obce poblíž autobusové zastávky
Nápis:
(čelo)
ZA VLAST A NÁROD
1914 1918
ANDRES JOSEF
ČÍŽEK ANTONÍN
DOHNAL JOSEF
FULÍN JOSEF
FULÍN JAN
HAŠEK JOSEF
HŮRKA FRANT.
KLADIVA JOSEF
KLEŇKA ANT.
KOCÁB FRANT.
KOHOUTEK FRANT.
KOTEK AL.
KRÁTKÝ FRANT.
KROPÁČEK FRANT.
KROPÁČEK ANT.
KROPÁČEK JAN
KUBÁSEK FRANT.
KUTHAN ANT.
KUTHAN JAN.

(levý bok)
KUTHAN KAREL
MARVAN FRANT.
MUSIL VÁCL.
NEŘÁD FRANT.
RABINÁK FRANT.
SEJK ANT.
SKALÁK ANT.
ŠACH FRANT.
TŮMA FRANT.

(pravý bok)
VÁCLAVÍK FRANT.
VYSKOČIL JAN
VOŘÍŠEK ANT.
SOCHŮREK VÁCL.
NOVÁK VILÉM
KLUNDA JAN
KLEŇKA FRANT.
HOŘEJŠ JAN

(před pomníkem)
1938 - 1945
OBĚTEM UMUČENÝCH
NACISTY
VLADIMÍR
VYHNIS
ANNA
VYHNISOVÁ
FRANTIŠEK
HŮRKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2101-33235
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Vladimír Vyhnis a Anna Vyhnisová

Autor: Lenka Babková, 26.02.2021
Umístění: Drachkov, čp. 68
Nápis:
ZDE PŮSOBIL V LÉTECH 1937-1942
ŘÍD. UČ. VLADIMÍR VYHNIS
NAR. 15.IV.1911,
KTERÝ BYL SE SVOU CHOTÍ ANNOU
ROZ. KRISTOVOU, NAR. 18.IV.1912,
POPRAVEN DNE 24.X.1942 V MAUTHAUSENU
JAKO OBĚŤ NĚMECKÉHO NÁSILÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Babková
Příprava dat: Vratislav Novák, Martin Brynych