Nová Oleška

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Nová Oleška, u bývalého kostela ve středu obce
Nápis:
1914 - 1918

(seznam obětí)

DEN HELDENSÖHNEN
UNSERER HEIMAT
Poznámka:

Z pomníku u bývalého kostela (nyní chata č. e. 014 - podél opraveného kříže po schodišti a cca uprostřed je odpočívadlo - bývalé umístění pomníku) zbylo jen několik kamenů.
Popis původního stavu: na třístupňovém podstavci byla umístěna čtvercová deska a na ní vysoký hranol s dvěma zdobnými sloupky po stranách v horní části hranolu byl výstupek s rytým datem 1914-1918. Hranol byl zakončen kopulí ve tvaru obrácené kapky. Na čtvercové desce byl vyryt nápis "DEN HELDENSÖHNEN UNSERER HEIMAT". Ve střední části hranolu byla připevněna deska (zřejmě z černé žuly) na které byla vyryta jména padlých. Pod deskou byl na hranolu vyryt vojenský kříž s dubovou větví. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Seznam obětí dle CEVH MO ČR:
Franz Bittner, *1891, gegen Russland, Eduard Hegenbart, *1879 +1916, gegen Rumänien, Franz Knothe, +1915, gegen Italien, Albert Kunert, +1914, gegen Serbien, Wenzel Kunert, +1914, gegen Russland, Emil Miksch, *1891 +1918, gegen Italien, Karl Morche, +1916, gegen Russland, Leo Patzelt, +1914, gegen Serbien, Karl Richter, +1916, gegen Italien, Anton Süssig, *1891 +1914, gegen Russland
Podrobnosti k obětem: Patzelt Leo: Inft., IR. Nr. 42, 8. Komp., +1914
Kunert Wenzel: Korp., FHR. Nr. 9, +1914, Epidemiespital Nr. 2, Lobzȯw
Süssig Antton: Inft., k.k. LIR. Nr. 9, 1891 – 1914
Morche Karl: ErsResInft., IR. Nr. 42. 11. Komp., 1882 – 1915 (?)
Bittner Franz: Inft. k.k. LIR. Nr. 9, 1891 – 1915 nemocnice Rjazaň (?)
Knothe Franz: Inft., IR. Nr. 42, 14. Komp., +1915
Hegenbart Eduard: Gefr., k.k. LstIR. Nr. 9, 1879 – 1916 uváděn též jako Hegenbarth
Richter Karl: LstInft., IR. Nr. 42, 12. Komp., 1899 – 1918
Neuvedeni na pomníku:
Ahne Heinrich: 1882 – 1914, nezvěstný Srbsko
Dittrich Dionyz: 1893 – 1915, pohřben Niedrzwica Mala, Lublin
(zdroje: VHA, VHÚ, oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-41735
Pomník přidal: Hanna Derda
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Ing. František Jedlička