Libošovice

Pomník vojákům Rakouské armády

Autor: Pavel Kusák, 14.06.2015
Umístění: Libošovice, křižovatka silnice 279 s místní komunikací směřující ke hradu Kost. V turistických mapách vedena jako křižovatka Pomníky.
Nápis:
Dem Andenken
der in den Gefechte
bei Kost
am 29. Juni 1866
geblieben Helden
der öster. Armee
gevidmet von
Flaminio Cavaliere
DALBORGO-NETOLITZKY.

Památce
hrdinů rakouské armády
v potyčce dne 29. června 1866
u Kosti padlých
věnuje
Flaminio Cavaliere
DAL BORGO-NETOLITZKY.
Poznámka:

text na infotabuli u pomníků:
Zde, před hradem Kost se z 28. na 29.6.1866 střetly mysl. prapor a 73. pěší pluk rakouské pěší brigády gen. maj. barona Ringesheima a 2. mysl. praporem a 4. p. pl. 3. pruské pěší divize gen. por. Werdera, postupující od Turnova. Rakouská brigáda kryla ústup 1. armádního sboru a saských jednotek k Jičínu.
Rakušané zde ztratili 5 důstojníků a 72 muže, Prusové 1 důstoj. a 18 mužů.
Ostatky 7 Rakušanů a 5 Prusů byly na toto místo přeneseny v únoru 1960 při stavbě silnice.
Poutníku, postůj a věnuj tichou vzpomínku hrdinství našich předků.
Komitét 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04385
Souřadnice: N50°29'53.55'' E15°07'16.39''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník vojákům Pruské armády

Autor: Pavel Kusák, 14.06.2015
Umístění: Libošovice, křižovatka silnice 279 s místní komunikací směřující ke hradu Kost; v turistických mapách vedena jako křižovatka Pomníky
Nápis:
Zde
v Pánu odpočívá
kr. pruský vojín
3. pomoř. pluku pěšího č. 14
AUGUST HOSE
se čtyřmi udatnými soudruhy.
Hier ruhet in Gott:
der kgl. preuss. Soldat
des 3. Pomm, Inft. Rgts. No14
AUGUST HOSE
mit 4 tapfern Kameraden
Poznámka:

text na infotabuli u pomníku:
Zde, před hradem Kost se z 28. na 29.6.1866 střetly mysl. prapor a 73. pěší pluk rakouské pěší brigády gen. maj. barona Ringesheima a 2. mysl. praporem a 4. p. pl. 3. pruské pěší divize gen. por. Werdera, postupující od Turnova. Rakouská brigáda kryla ústup 1. armádního sboru a saských jednotek k Jičínu.
Rakušané zde ztratili 5 důstojníků a 72 muže, Prusové 1 důstoj. a 18 mužů.
Ostatky 7 Rakušanů a 5 Prusů byly na toto místo přeneseny v únoru 1960 při stavbě silnice.
Poutníku, postůj a věnuj tichou vzpomínku hrdinství našich předků.
Komitét 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04386
Souřadnice: N50°29'53.55'' E15°07'16.39''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: odboj.jicinsko.cz, archiv
Umístění: Libošovice, trojúhelníkový parčík ve středu obce
Nápis:
ODBOJEM K SVOBODĚ
1939 – 1945
Poznámka:

foto a text převzaty z http://odboj.jicinsko.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-41783
Souřadnice: N50°29'26.93'' E15°9'46.89''
Pomník přidal: Milan Lašťovka