Široký Důl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 11.06.2015
Umístění: Široký Důl, u silnice mezi domy čp. 8 a 10
Nápis:
OBĚTEM
VÁLKY
1914
1918

JOS. LOPOUR
JAN MOTYČKA
JAN ŠVEC
JAN SIEGL
BEDŘ. VOMÁČKA
JOS. ANDRLE
VÁC. ŠKEŘÍK
FR. BŘEŇ
VÁC. CHADIMA
FR. CHADIMA
FR. KVAPIL
JOS. KVAPIL
JOS. ŠTEFL
AD. KŘIVKA
JOS. POPELKA
JOS. PACLÍK
FR. JIRUŠE
ANT. SIEGL
JAN ZAVORAL
Poznámka:

pomník odhalen 25.5.1930, autor ak. sochař Kadlec


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5310-06684
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Naďa Gutzerová, 20.07.2009
Umístění: Široký Důl, hřbitov
Nápis:
MAJOR FILOMENKO
A
NEZNÁMÝ VOJÍN
ZASTŘELENI 19.3.1945
Poznámka:

V noci 19. března 1945 zastřelili vlasovci dva sovětské zajatce na poli Josefa Bulíčka čp. 13. Byli pohřbeni na severní straně hřbitova ještě tu noc hrobaři Janem a Františkem Klusoňovými, čp. 18. Z nalezené legitimace bylo zjištěno jméno jednoho z nich, majora Filomenka. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5310-06685
Pomník přidal: Naďa Gutzerová
Příprava dat: Jiří Porteš