Šonov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: CEVH, archiv
Umístění: Šonov, u hlavní silnice cca 50 m od křižovatky
Nápis:
VÁM PODĚKOVÁNÍ A LÁSKU VÁM


9.5.1945
Poznámka:

nápis špatně čitelný, pomník zanedbaný


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5201-37552
Souřadnice: N50°35'25.79'' E16°24'7.74''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Alban Prause a Ansgar Schmitt

Autor: Milan Lastovka, 01.09.2022
Umístění: Šonov, hřbitov
Nápis:
TRAUER GEDENKEN AN
Prof. Dr. ALBAN
PRAUSE
*3.2.1887 +24.8.1945

Pater Ansgar
Schmitt
*18.3.1910 +24.8.1945
Poznámka:

Po válce - v srpnu 1945 byli v lese za obcí zastřeleni dva kněží z obce - farář Prof. Dr. Alban Prause a kněz Ansgar Schmidt.
Tehdejší předseda MSK v této obci a zároveň velitel výcvikového střediska SNB Václav Hamza byl hlavním inspirátorem a organizátorem
odstraněni dvou šonovských kněží 24. srpna 1945.249 Čím tento svůj čin Václav Hamza zdůvodnil, se bohužel nedovídáme, protože výslechový protokol s jeho výpovědí se ve vyšetřovacím spise, jenž nám o této události podává informace, nedochoval. Jisté však je, že šonovští kněží nebyli z ničeho oficiálně obviněni a byli bez jakéhokoli řádného právního postupu zabiti.
Vraždu samotnou spáchali tři mladí příslušníky stráţního oddílu 2. roty 4 pěšího pluku.
Tento případ byl jediný, který sami obyvatelé německé národnosti bezprostředně nahlásili. Jiné podobné události v broumovském okrese, pokud se vůbec dostaly do pozornosti bezpečnostních orgánů, byly vyšetřovány aţ se značným časovým odstupem. Tento případě však byl veřejnými činiteli řešen takřka ihned.
(Zdroj:Jitka Bartošková, Odsun Němců z území broumovského okresu, UK Praha https://dspace.cuni.cz/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'26.74'' E16°24'3.06'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Kenotaf Franz Weisser

Autor: Corinna Herden, 17.04.2015
Umístění: Šonov, hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
Ihm ging voran sein Sohn
Franz Weisser,
starb den Heldentod
am 3. Aug. 1917 an d. Ital. Front
im 35. Lebensjahre.
Poznámka:

překlad:
Jeho (otce) předešel jeho syn
Franz Weissser
zemřel hrdinskou smrtí
dne 3. srpna 1917 na italské frontě
v 35 letech věku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Karl Weisser

Autor: Corinna Herden, 26.08.2016
Umístění: Šonov, hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
Karl Weisser
vermisst seid 16.9.1916 auf den
Jtalienischen Kriegsschauplatz im 38. Lebensj.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka