Badín

Laurínska,, Sládkovičova, SNP, nezařazeno

Pamätník 2. československej paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.07.2012
Umístění: Badín, asi 600 m severovýchodne od začiatku obce, na návrší nad rýchlostnou cestou R1 z Banskej Bystrice do Zvolena
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pamätník bol postavený v roku 1975. Jeho autormi sú akad. sochár Alexander Vika a Ing. arch. Eduard Stančík. Predstavuje havarované lietadlo štítom do zeme. Na troch reliéfoch je zobrazená pomoc Sovietskeho zväzu, rovnosť vojakov a partizánov, domáceho a zahraničného odboja, družba so ZSSR. Pripomína tiež blízkosť letiska Tri Duby, na ktorom pristávali sovietske lietadlá.
Pre pamätník je dnes zaužívané pomenovanie po 2. československej paradesantnej brigáde, ale tento názov nie je správny. V roku 1973 sa začalo uvažovať nad postavením pamätníka, ktorý by symbolizoval pomoc Sovietskeho zväzu SNP, pomoc prostredníctvom leteckého mosta na slobodné povstalecké územie. V hre boli dve lokality. Návrh na pamätník sovietskej leteckej pomoci SNP bol nakoniec zrealizovaný v katastri obce Badín. Pamätník pripomínajúci boje 2. československej paradesantnej brigády vyslanej na pomoc SNP zo Sovietskeho zväzu bol postavený na lúke Črmné pod Krpáčovom v katastri obce Dolná Lehota v Nízkych Tatrách.
Správny názov pamätníka v Badíne by mal byť „Pamätník sovietskej leteckej pomoci SNP“.
(zdroj: Plk. Ing. Pavol Graus: Pamätník 2. československej paradesantnej brigády na Krpáčove. Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Jitka Lenková, 01.01.1111
Umístění: Badín, u obce Badín, severně od mimoúrovňové křižovatky silnice č. 69 a rychlostní komunikace R1
Nápis:
I. a II. prapor
pěš. pluku 11
Písek

I. prapor
pěš. pluku 75
Jindř. Hradec

Leh. baterie I
Praha
Houf. baterie I
Plzeň

II. prapor
pěš. pluku 102
Benešov

I. prap. střel.
pluku 14 Brno
I.prap. pěšího
pluku 74 Jičín
Poznámka:

Památník legionářů u Badína zhotovený firmou Horn, Umelecké sochárstvo Banská Bystrica, podle návrhu prof. Antonína Hrdličky byl odhalen 27. 10. 1935. Za druhé světové války byl z pomníku odstraněn lev, v době totality byl rozebrán a kámen použit na stavby v okolí. Na místě zůstalo pouze hrazení.
Po roce 1989 se uvažuje o obnově památníku, na což zatím chybí finanční prostředky.
Historická fotografie památníku byla vyfotografována na informačním panelu, její zdroj nebyl uveden.

Karel Bašus poručík 1898 Velenka, Nymburk 21.8.1919 Považ. Bystrica, podlehl zranění cs. str. pl. 30
Jiří Budínský kapitán 1.10.1894 Bělidla 11.7.1919 Trenčín, podlehl zranění 33. str. pl.
František Čančík vojín 1894 Benátky n. J. 24.8.1919 Orlové, P. Bystrica, podlehl zranění mysl. pr. 12
Václav Chudoba vojín 1895 Úmyslovice, Nymburk 27.6.1919 Trenčín, podlehl zranění str. pl. 10
Václav Hovorka desátník 19.11.1899 Písek 17.6.1919 Ružomberok, podlehl zranění 35. str. pl.
Jaroslav Hrejzek svobodník 2.12.1918 Nemšová, nemoc leh. bat. 1 Praha
Jan Kmoch střelec 27.12.1883 Radvánov 7.7.1919 Revúca, podlehl zranění 35. str. pl.
František Kohout desátník 28.4.1897 Radostín 23.1.1919 Dumbrová, padl v boji 21. str. pl.
Josef Kučera střelec 25.4.1886 Záběhlice, Praha 6.1.1919 Trenčín, padl v boji 31. str. pluk
František Mrázek svobodník 1.12.1989 Rovný 9.1.1919 Trenčín, podlehl zranění p. pl. 74 Jicín
Oldřich Tichý desátník 1879 Hrubý Jeseník, Nymburk 26.7.1919 Trenčín, podlehl zranění cs. str. pl. 30
Bohumil Týc strážmistr 9.4.1892 Kozojedy 5.6.1919 Bánská Bystrica, podlehl zranění 7. str. d.
Josef Vokoun desátník 27.11.1918 Trenčín, podlehl zranění leh. bat. 1 Praha
(zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK38510
Pomník přidal: Jitka Lenková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 26.09.2020
Umístění: Badín, Laurínska,, obecný cintorín, stredná časť oproti vchodu do cintorína
Nápis:
(Pamätná tabuľa v strednej časti)
PAMIATKA
OBETIAM DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY
1939 ─ 1945

(Pamätná tabuľa v ľavej časti)
JURAJ BAHYL
ONDREJ BAHYL
JURAJ BOLF
MARTIN BOLF
ANNA DONOVALOVÁ
ZUZANA HRONCOVÁ
PAVEL HUDOBA
PAVEL KMEŤKA
ONDREJ KÝŠ

NÁŠ DOMOV JE TAM,
KDE TY SI OTČE MILÝ...
M. RÁZUS.

(Pamätná tabuľa v pravej časti)
ONDREJ KYTAJKOVSKÝ
JÁN LEŠTÁK
ONDREJ MORAVČÍK
JÁN MAJERSKÝ
JÁN PLEŠKO
JÁN PLEŠKO ML.
SAMUEL PLEŠKO
EMÍLIA PLEŠKOVÁ
MÁRIA VELEBNÁ

MY VIEME ŽE SME PREŠLI
ZO SMRTI DO ŽIVOTA.
I.J.3,14.
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1953.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa príslušníkom 2. československej paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 26.09.2020
Umístění: Badín, Sládkovičova 330/5, na budove Pramako - práčovňa a čistiareň
Nápis:
V TEJTO OBCI V DOBE SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA, V OKTÓBRI 1944
BOLA UMIESTNENÁ II. ČSL. SAMOSTATNÁ
PARADESANTNÁ BRIGÁDA V SSSR.

VENOVANÉ Z PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA SNP.
STRETNUTIA PRÍSLUŠNÍKOV BRIGÁDY.
Poznámka:

Na pomoc SNP bola zo Sovietskeho zväzu vyslaná aj 2. československá samostatná paradesantná brigáda v SSSR. Taký bol oficiálny názov jednotky. S presunom na Slovensko začala 26. septembra 1944 a ukončila ho 19. októbra 1944. V obci Badín bolo umiestnené veliteľstvo brigády, tyl, štábna rota, 1. paradesantný prápor, spojovacia rota a pracovná skupina. Ďalšie jednotky brigády boli rozmiestnené v susedných obciach Vlkanová, Sielnica a Garansek (dnes Hronsek). Brigáda opustila Badín až na konci SNP 26. októbra 1944.
(zdroj: Karel Krátký: Historie 2. československé paradesantní brigády v SSSR. In: Za svobodu Československa, sv. II., 1961)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2010
Umístění: Badín, SNP, roh ulíc SNP a Krčméryho
Nápis:
DALI STE ŽIVOT ABY SME MY ŽILI

1914 – 1918
LEŠTÁK JURAJ KUDLÁČ, LEŠTÁK PAVOL STRAČINA, LEŠTÁK JÁN ŠÍPKA, LEŠTÁK JÁN MACKO, LEŠTÁK MARTIN MACKO, LEŠTÁK JÁN ROSA, POVAŽANEC JÁN, RIEČAN JÁN STRAŠKO, SZABADI JÚLIUS, SKUBINČAN PAVOL, TOPERCER JURAJ, ŠÁNDOR ONDREJ, ŠÚR JÁN DÁVID, ŠÚR JURAJ BÁBIK, ŽIAK SAMUEL

1914 – 1918
BAHÝĽ JÁN PRŠANEC, BAHÝĽ JÁN, BIELIK ONDREJ, BIRMOŇ JÁN, BORGUĽA PAVOL, BRAVČOK JÁN, DVORSKÝ JÁN, FARKAŠ ALADÁR, HALAJ PAVOL IZÁK, HALAJ JÁN KIČIN, HOMOLA JÁN, HRIC PAVOL HANOVIE, HRIC JÁN HANOVIE, HRIC JÁN ROSKOVÁČ, HUDEC MARTIN BARHÁČ, HULJAK JÁN, KLINČOK JÁN, KOŠA ONDREJ, KULHÁNY JURAJ, MAJERSKÝ ONDREJ, MASZÍK JÁN, MORAVČÍK JÁN FILIP, MORAVČÍK PAVOL CIBUĽA

1942
LEŠTÁK JÁN KUBOVIE, SÁDER JÁN
Poznámka:

Ján Lešták zahynul 22.7.1941 pri obci Lipovec, Ján Sáder zahynul 10.10.1942 pri obci Kutajskaja
(zdroj: https://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-protisovietske-tazenie-jun-1941-august-1944.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Souřadnice: N48°39'53.7'' E19°7'21.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás