Badín

Laurínska,, Sládkovičova, SNP, nezařazeno

Pamätník 2. československej paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 04.07.2012
Umístění: Badín, asi 600 m severovýchodne od začiatku obce, na návrší nad rýchlostnou cestou R1 z Banskej Bystrice do Zvolena
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Pamätník bol postavený v roku 1975. Jeho autormi sú akad. sochár Alexander Vika a Ing. arch. Eduard Stančík. Predstavuje havarované lietadlo štítom do zeme. Na troch reliéfoch je zobrazená pomoc Sovietskeho zväzu, rovnosť vojakov a partizánov, domáceho a zahraničného odboja, družba so ZSSR. Pripomína tiež blízkosť letiska Tri Duby, na ktorom pristávali sovietske lietadlá.
Pre pamätník je dnes zaužívané pomenovanie po 2. československej paradesantnej brigáde, ale tento názov nie je správny. V roku 1973 sa začalo uvažovať nad postavením pamätníka, ktorý by symbolizoval pomoc Sovietskeho zväzu SNP, pomoc prostredníctvom leteckého mosta na slobodné povstalecké územie. V hre boli dve lokality. Návrh na pamätník sovietskej leteckej pomoci SNP bol nakoniec zrealizovaný v katastri obce Badín. Pamätník pripomínajúci boje 2. československej paradesantnej brigády vyslanej na pomoc SNP zo Sovietskeho zväzu bol postavený na lúke Črmné pod Krpáčovom v katastri obce Dolná Lehota v Nízkych Tatrách.
Správny názov pamätníka v Badíne by mal byť „Pamätník sovietskej leteckej pomoci SNP“.
(zdroj: Plk. Ing. Pavol Graus: Pamätník 2. československej paradesantnej brigády na Krpáčove. Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník čs. legionárom

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 08.11.2021
Umístění: Badín, východne obce Badín, v križovatke severnej ulice Osloboditeľov a silnice č. 69
Nápis:
(predná časť)
I. a II. prapor
pěš. pluku 11
Písek

I. prapor
pěš. pluku 75.
Jindř. Hradec

Leh. baterie 1
Praha
Houf. baterie 1
Plzeň

II. prapor pěš.
pluku 102.
Benešov

I. prap. střel.
pluku 14. Praha
I. prap. pěšího
pluku 74 Jíčín

PAMIATKE BOJOVNÍKOV ZA OSLOBODENIE SLOVENSKA 1919


(zadná časť)
12.12.1918 - 23.12.1919
BLÁHA Karel - BOUČEK Linhard - BUCHTA Jan
ČUNĚK Rudolf - DĚDIC Josef
DRBOHLAV František - FAJTA Ladislav
GROB Evžen - HOFMAN Vavřinec
HRABINA Josef - HRDÝ Josef
JANÍK František - JEBAVÝ Jaroslav
JEŽÍK František - KOHOUT František
KRIST Martin - KVIČALA Josef
LUCKÝ Ludvík - MALÍK Josef
NADEMLEJNSKÝ František - NOVÁK Josef
ONDRÁK Antonín - PŘÍLEPEK Karel
RYBNÍČEK Jan - REHÁK Arnošt
SLEZÁK Ján - STŘÍZEK Vilém
SVOBODA Jan - ŠOLTYS Alois
VALACH Ján - VLAŠIČ Jan
VOJTÍŠEK Bedřich - VYHNÁČEK Oskar
ZIMMER Emil - ZOFF Josef

1935 - HRDLIČKA & HORN
2020 - HUDÁK & VALACH
KASA, SRŠEŇ, ARTISAN
MIN. OBRANY ČR, MIN. VNÚTRA SR
NADÁCIA M. R. ŠTEFÁNIKA, OBEC BADÍN
Poznámka:

Původní Památník legionářům u Badína byl zhotovený firmou Horn, Umelecké sochárstvo Banská Bystrica, podle návrhu prof. Antonína Hrdličky byl odhalen 27. 10. 1935. Za druhé světové války byl z pomníku odstraněn lev, v době totality byl rozebrán a kámen použit na stavby v okolí. Na místě zůstalo pouze hrazení.

Historická fotografie památníku byla vyfotografována na informačním panelu, její zdroj nebyl uveden.
Ze snímku odečtený původní text (ostatní nečitelné):
I. a II. prapor
pěš. pluku 11
Písek

I. prapor
pěš. pluku 75
Jindř. Hradec

Leh. baterie I
Praha
Houf. baterie I
Plzeň

II. prapor
pěš. pluku 102
Benešov

I. prap. střel.
pluku 14 Brno
I.prap. pěšího
pluku 74 Jičín

Karel Bláha vojak 1893 Drahonice, Olomouc 9.6.1919 Kremnica, padol v boji
Linhard Bouček vojak 1896 Sedlec, Třebíč 29.7.1919 Kičind, choroba 14. str. pl.
Jan Buchta vojak 1899 Rakvice, Hodonín 3.6.1919 Melecheď, padol v boji
Rudolf Čuněk slobodník Vsetín, 10.6.1919 Rebrin, nehoda p. pl. 3
Josef Dědic vojak 1895 Mar. hory, Mor. Ostrava 7.6.1919 Zvolen, padol v boji
František Drbohlav vojak 1899 Kovačov, 18.5.1919 Tarnovce, padol v boji
Ladislav Fajta vojak 1897 Vysočany, Praha 1919 Slovensko, padol v boji
Evžen Grob slobodník 1896 Cmunt, 1.6.1919 Slovensko, nezvestný v boji 6. telegr. rota
Vavřinec Hofman desiatnik 1895 Domažlice, 24.8.1919 Slatina, nehoda 7. str. pl.
Josef Hrabina vojak 1897 Roketnice, 10.6.1919 Seneš, padol v boji p. pl. 3
Josef Hrdý nadporučík 1887 Slezská Ostrava, 19.6.1919 Kremnica, padol v boji
František Janík vojak 1897 Rožnov, 15.12.1918 Hr. Breznica, nehoda 25. str. pl.
Jaroslav Jebavý vojak 1894 Počátky, 10.6.1919 Badín, padol v boji p. pl. 75
František Ježík rotmajster 1887 Přerov, 2.6.1919 Ruda Baňa, padol v boji 25. str. pl.
František Kohout desiatnik 1897 Radostín, 23.1.1919 Dumbrová, padol v boji 21. str. pl.
Martin Krist vojak 1891 Milotice, 23.12.1919 Slovensko, podľahol zraneniu 1. delostr. brig.
Josef Kvičala vojak, 31.5.1919 Inám, padol v boji 4. str. pl.
Ludvík Lucký vojak 1887 Lanžhot, Hodonín 19.6.1919 D. Drhlovce, padol v boji 25. str. pl.
Josef Malík vojak 1896 Nechvalín, Kyjov 17.8.1919 Setich, nemoc 1. pl. slovenskej slobody
František Nademlejnský vojak 1888 Zdice, Hořovice 6.6.1919 Janok, padol v boji
Josef Novák vojak 1897 Podlužany, Pardubice 30.5.1919 Visk, padol v boji p. pl. 75
Antonín Ondrák vojak 1897 Bitouchov, Mn. Hradiště 18.6.1919 Hurša, padol v boji cs. p. pl. 94
Karel Přílepek vojak 1897 Plavsko, Jindř. Hradec 21.6.1919 Kremnica, podľahol zraneniu p. pl. 75
Jan Rybníček desiatnik 1898 Konešín, Třebíč 29.4.1919 Kesy, choroba 14. str. pl.
Arnošt Řehák vojak 1896 Prchalov, Mošnov 18.5.1919 Tarnovce, padol v boji
Ján Slezák vojak 1892 Badín, 12.12.1918 Badín, padol v boji 25. str. pl.
Vilém Střízek podporučík 1896 Plzeň, 10.6.1919 Klačany, padol v boji 35. str. pl.
Jan Svoboda vojak 1895 Zboží, N. Paka 21.6.1919 Kelemben, padol v boji p. pl. 11
Alois Šoltys strelec 1896 Mlýnice, 11.6.1919 Velká Kalenica, padol v boji 1. jazdecký pl.
Ján Valach strelec 1898 Vel. Leváre, 29.8.1919 Kremnica, nehoda 33. str. pl.
Jan Vlašič vojak 1891 Podivín, 15.6.1919 Ostrá Lúka, padol v boji 25. str. pl.
Bedřich Vojtíšek vojak, 11.6.1919 Badín, padol v boji p. pl. 102
Oskar Vyhnáček rotmajster, 1919 Zvolen, padol v boji
Emil Zimmer vojak 1896 Brno, 11.6.1919 Mchy, padol v boji 8. str. pl.
Josef Zoff desiatnik 1897, 5.6.1919 Buzitka, padol v boji dom. peš. prap. 42
(zdroj: CEVH MO ČR)

Pomník bol znovu postavený v roku 2020. Slávnostne bol odhalený 22. júna 2021.
(zdroj: https://www.mosr.sk/49555-sk/minister-j-nad-sa-v-badine-zucastnil-na-slavnostnom-odhaleni-pamatnika-ceskoslovenskych-legionarov/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK38510
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.
Doplnění informací: Jitka Lenková

Pamätná tabuľa 2. československej paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 28.05.2021
Umístění: Badín, asi 600 m severovýchodne od začiatku obce, na návrší nad rýchlostnou cestou R1 z Banskej Bystrice do Zvolena, na podstavci vlajkových stojanov pri Pamätníku 2. československej paradesantnej brigády
Nápis:
2. ČS. PARABRIGÁDA VYCVIČENÁ A VYZBROJENÁ
V ZSSR BOLA LETECKY PREPRAVENÁ V SEPTEMBRI
A OKTÓBRI 1944 NA LETISKO TRI DUBY AKO SÚČASŤ
VOJENSKEJ POMOCI SNP. TÁTO ELITNÁ JEDNOTKA
V POČTE OKOLO 2000 VOJAKOV BOLA IHNEĎ
NASADENÁ DO BOJOV. PREVAŽNÁ ČASŤ BRIGÁDY
A ŠTÁB SÍDLILI V BADÍNE.

VENOVANÉ K 70. VÝROČIU SNP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 26.09.2020
Umístění: Badín, Laurínska,, obecný cintorín, stredná časť oproti vchodu do cintorína
Nápis:
(Pamätná tabuľa v strednej časti)
PAMIATKA
OBETIAM DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY
1939 ─ 1945

(Pamätná tabuľa v ľavej časti)
JURAJ BAHYL
ONDREJ BAHYL
JURAJ BOLF
MARTIN BOLF
ANNA DONOVALOVÁ
ZUZANA HRONCOVÁ
PAVEL HUDOBA
PAVEL KMEŤKA
ONDREJ KÝŠ

NÁŠ DOMOV JE TAM,
KDE TY SI OTČE MILÝ...
M. RÁZUS.

(Pamätná tabuľa v pravej časti)
ONDREJ KYTAJKOVSKÝ
JÁN LEŠTÁK
ONDREJ MORAVČÍK
JÁN MAJERSKÝ
JÁN PLEŠKO
JÁN PLEŠKO ML.
SAMUEL PLEŠKO
EMÍLIA PLEŠKOVÁ
MÁRIA VELEBNÁ

MY VIEME ŽE SME PREŠLI
ZO SMRTI DO ŽIVOTA.
I.J.3,14.
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1953.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa príslušníkom 2. československej paradesantnej brigády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 26.09.2020
Umístění: Badín, Sládkovičova 330/5, na budove Pramako - práčovňa a čistiareň
Nápis:
V TEJTO OBCI V DOBE SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA, V OKTÓBRI 1944
BOLA UMIESTNENÁ II. ČSL. SAMOSTATNÁ
PARADESANTNÁ BRIGÁDA V SSSR.

VENOVANÉ Z PRÍLEŽITOSTI 20. VÝROČIA SNP.
STRETNUTIA PRÍSLUŠNÍKOV BRIGÁDY.
Poznámka:

Na pomoc SNP bola zo Sovietskeho zväzu vyslaná aj 2. československá samostatná paradesantná brigáda v SSSR. Taký bol oficiálny názov jednotky. S presunom na Slovensko začala 26. septembra 1944 a ukončila ho 19. októbra 1944. V obci Badín bolo umiestnené veliteľstvo brigády, tyl, štábna rota, 1. paradesantný prápor, spojovacia rota a pracovná skupina. Ďalšie jednotky brigády boli rozmiestnené v susedných obciach Vlkanová, Sielnica a Garansek (dnes Hronsek). Brigáda opustila Badín až na konci SNP 26. októbra 1944.
(zdroj: Karel Krátký: Historie 2. československé paradesantní brigády v SSSR. In: Za svobodu Československa, sv. II., 1961)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 05.04.2010
Umístění: Badín, SNP, roh ulíc SNP a Krčméryho
Nápis:
DALI STE ŽIVOT ABY SME MY ŽILI

1914 – 1918
LEŠTÁK JURAJ KUDLÁČ, LEŠTÁK PAVOL STRAČINA, LEŠTÁK JÁN ŠÍPKA, LEŠTÁK JÁN MACKO, LEŠTÁK MARTIN MACKO, LEŠTÁK JÁN ROSA, POVAŽANEC JÁN, RIEČAN JÁN STRAŠKO, SZABADI JÚLIUS, SKUBINČAN PAVOL, TOPERCER JURAJ, ŠÁNDOR ONDREJ, ŠÚR JÁN DÁVID, ŠÚR JURAJ BÁBIK, ŽIAK SAMUEL

1914 – 1918
BAHÝĽ JÁN PRŠANEC, BAHÝĽ JÁN, BIELIK ONDREJ, BIRMOŇ JÁN, BORGUĽA PAVOL, BRAVČOK JÁN, DVORSKÝ JÁN, FARKAŠ ALADÁR, HALAJ PAVOL IZÁK, HALAJ JÁN KIČIN, HOMOLA JÁN, HRIC PAVOL HANOVIE, HRIC JÁN HANOVIE, HRIC JÁN ROSKOVÁČ, HUDEC MARTIN BARHÁČ, HULJAK JÁN, KLINČOK JÁN, KOŠA ONDREJ, KULHÁNY JURAJ, MAJERSKÝ ONDREJ, MASZÍK JÁN, MORAVČÍK JÁN FILIP, MORAVČÍK PAVOL CIBUĽA

1942
LEŠTÁK JÁN KUBOVIE, SÁDER JÁN
Poznámka:

Ján Lešták zahynul 22.7.1941 pri obci Lipovec, Ján Sáder zahynul 10.10.1942 pri obci Kutajskaja
(zdroj: https://www.upn.gov.sk/data/pdf/zoznam-protisovietske-tazenie-jun-1941-august-1944.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Souřadnice: N48°39'53.7'' E19°7'21.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás