Čachrov

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 04.05.2015
Umístění: Čachrov, na budově bývalé pošty, č.p. 50
Nápis:
IN HONOR
OF THE 359th REGIMENT
90th INFANTRY DIVISION,
WHICH LIBERATED
ČACHROV ON MAY 5th, 1945

NA POČEST
359-TÉHO REGIMENTU
90-TÉ PĚŠÍ DIVIZE,
KTERÝ 5. KVĚTNA 1945
OSVOBODIL ČACHROV

THANK YOU BOYS

DĚKUJEME CHLAPCI

FROM CITIZENS OF ČACHROV
OD OBČANŮ ČACHROVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Aleš Zahradníček