Dražovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Dražovice, v zatáčce u silnice ve východní části obce
Nápis:
1914 -1918
VĚČNÉ PAMÁTCE
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
JAN HOZMAN NADPORUČÍK
VOJTĚCH BEČVÁŘ
KAREL HAVEL
FRANT. HAVEL
JOSEF KAVALE
VÁCLAV KORDA
JOSEF KŮSTKA
VÁCLAV KŮSTKA
VÁCLAV MIKA
JOSEF MLS
JAN PINKAS
VÁCLAV SLUKA
JOSEF ZDENĚK Č. 7
JOSEF ZDENĚK Č. 54

(u fotografií)
Jan Hozman, Josef Brejcha, Frant. Havel, Karel Havel, Václav Korda
Václav Kůstka, Josef Mls, Jan Pinkas, Jos. Zdeněk č. 7, Josef Zdeněk č. 54
Poznámka:

zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/2066-pomnik-padlych-wwi-drazovice/
Pomník byl postaven 27. října 1922 na místo, kde předtím stála boží muka. Mezi základní kámen a pomník byla zazděna dubová skříňka, v níž jsou písemné paměti, z nichž vždy patrno bude, kdy, kým a za jakých okolností a komu se pomník onen postavil. V pamětech oněch je též vypsáno o každém padlém vojínu kde, kdy a za jakých okolností padl, pokud bylo možno toto zjistit. Slavnostně byl pomník odhalen v den Národního svátku 28. října 1922 za přítomnosti Sokolstva a občanstva místního i okolního. Posvěcen byl dne 29. října 1922 panem farářem Josefem Ryplem ze Žihobec. Zásluhu o postavení pomníku měl komitét v čele se starostou, který podnikl první sbírku a pak pomník koupil. Byl zakoupen od sochaře p. Vojtěcha Pokorného ze Sušice za 2 470 Kč mimo písmo a fotografie. Písmo samotné stálo každá písmena 3 Kč, celkem 724 Kč, podobizna každá 27,50 Kč, celkem 575 Kč., kameny k obložení stály 160 Kč, železná zahrádka kolem 600 Kč. Že nejsou připojeny podobenky všech vojínů na pomníku uvedených, toho příčinou jest to, že vojíni V. Bečvář, J. Kůstka a V. Sluka ani před válkou se v Dražovicích nezdržovali, tudíž jejich podobenky nebylo možno dostat. Rodiče vojínů J. Kavale č. 71 a V. Míky z Podhrází ač zámožní, z lakoty odepřeli podobenku onu zaplatit a tudíž je komitétu ani nepůjčili, což jest také v oněch pamětech pod pomníkem uložených na věčné časy poznamenáno. 28. května 1938 byla provedena úprava okolí pomníku za 800 Kč. (zdroj http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=91353&mt=dra%C5%BEovice&st=0&; )
texty přepsány s využitím detailů na portálu CEVH MO ČR


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-05913
Souřadnice: N49°13'27.12'' E13°36'38.42''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička