Čepice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Čepice, na návsi u kaple
Nápis:
OBĚTEM
I. a II. SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918
F. LOHBERGER 1.10.1889
J. LUKÁŠ 5.2.1896
K. MAREK 13.10.1890
V. PINKAS 27.8.1886
J. POTUŽNÍK 17.9.1898
A. SKLENÁŘ 5.6.1875
A. SLUNKA 29.5.1885
J. ZÁBRANSKÝ 7.3.1886

1939 – 1945
S. PANOŠ 10.11.1902
M. VAICE 21.2.1894
E.WAISOVÁ 8.7.1857
J. WILHELM 18.8.1913
J. WILHELMOVÁ 3.6.1888
A. ZACHARDA 26.5.1891
F. ZAPLETAL 13.2.1893
Poznámka:

Pomník byl odhalen 2. května 1948 odpoledne. Byl zhotoven z hrubého žulového jehlanu kameníkem ze Žichovic. Ke stavbě přispělo místní obyvatelstvo a žactvo. Úprava místa na návsi, přesazení lip a kamenná podezdívka byly provedeny bezplatně. Kovovou mříž kolem pomníku zhotovil místní kovář Petr Bublík pouze za úhradu materiálu. Slavnost odhalení byla provedena pod záštitou Okresní a Místní rady osvětové za účasti místních i přespolních korporací, hasičstva, Sokola ze Žichovic, legionářů, politických vězňů, pozůstalých po obětech, školní mládeže a občanstva ze širokého okolí. Po oficiálních proslovech byly k pomníku položeny věnce. (zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/3636-pomnik-padlych-wwi-i-ii-cepice/ )
Zapletal František, nar. 13.8.1893 Břest okr. Kroměříž. V RU armádě sloužil u 3. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 10.12.1914, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Písky, zařazen 25.9.1917 k 6. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil jako desátník 20.6.1920.
Vajce (Vaice) Matěj, nar. 21.2.1894 Tuchverk? okr. Sušice. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 11.3.1915, Smolensk. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Makjejevka Donská oblast, zařazen 7.7.1917 jako střelec k 3. střeleckému pluku. Do vlsti se vrátil 13.8.1920.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
František Zapletal, vrchní četnický strážmistr ze Žichovic, ruský legionář, starosta Sokola v Žichovicích, zatčen gestapem 6.11.1941, osvobozen z obvinění, gestapo v Klatovech ho přesto poslalo do Osvětimi, odkud se již nevrátil, dne 31.3.1946 vyznamenán Čsl. válečným křížem in memoriam, uveden na památníku v Sušici, číslo hrobu CZE3214–5871.
Stanislav Panoš, řídící učitel v Čepicích, vedoucí tajné organizace Ú.V.O.D na okrese, zatčen gestapem 25.10.1941,vězněn v Klatovech u gestapa do 24.3.1942, pak převezen na Bory v Plzni, oddělení A, 4.9.1942 převezen do káznice v Bayerenthu, 3.3.1943 převezen k soudu do Berlína, 18.3.1943 odsouzen k trestu smrti a za 4 měsíce popraven v Berlíně v 5:00 hodin ráno, dne 18.5.1947 vyznamenán Čsl. válečným křížem in memoriam, uveden na památníku v Sušici, číslo hrobu CZE 3214–5871.
Matěj Vaice, ruský legionář, četnický praporčík, člen tajné organizace, zatčen gestapem 6.2.1942, osvobozen z obvinění, gestapo v Klatovech ho přesto zatklo a poslalo na Pankrác, odtud byl 23.10.1942 transportován do Terezína a následně 27.1.1943 do Osvětimi, odkud se již nevrátil. Dne 31.3.1946 byl vyznamenán Čsl. válečným křížem in memoriam, uveden na pomníku v Sušici, číslo hrobu CZE3214–5871.
Eva Weisová, babička Josefa Wilhelma, transport Ce-95 (30.11.1942 Klatovy - Terezín), připomenuta na pomníku na novém židovském hřbitově v Sušici, CEVH CZE 3214–33238.
Josef Wilhelm, majitel vápenky, transport Ce-93 (30.11.1942 Klatovy - Terezín), transport Cq-1601 (20.01.1943 Terezín - Osvětim), připomenut na pomníku na novém židovském hřbitově v Sušici, CEVH CZE 3214–33238.
Julie Wilhelmová, matka Josefa Wilhelma, transport Ce-94 (30.11.1942 Klatovy - Terezín), transport Cq-1600 (20.01.1943 Terezín - Osvětim), připomenuta na pomníku na novém židovském hřbitově v Sušici, CEVH CZE 3214–33238.
(text na pomníku a data obětí přepsány s využitím portálu CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-05267
Souřadnice: N49°16'6.32'' E13°35'40.35''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička