Březník

Pomník Václav Horváth

Autor: Ing. Petr Holý, archiv
Umístění: Březník, u silnice v severní části obce, nedaleko již neexistující budovy roty na Březníku
Nápis:
(pomník)
POR. P.S HORVÁTH VÁCLAV
*17.7.1937. +6.11.1959.
Položil svůj život při ochraně S.H.
v boji s nepřítelem.

(deska)
Pomník zastřelenému poručíkovi Pohraniční stráže
Václavu Horváthovi
nar. 17.7.1937 v Litovli
Pomník byl do r. 1978 umístěn v objektu 7. roty PS na Březníku (předtím 20. rota PS). Budovy a pomník byly umístěny cca 150 m vlevo. Dnes jsou dochovány pouze základy objektů a rekonstruovaná budova dnešního Informačního centra. Rota byla zrušena v r. 1978 (prázdné objekty roty stály cca do r. 1986). Pomník byl v r. 1978 přemístěn do objektu 6. roty PS na Javoří Pile (následně zbouraného v letech 1999-2000). Po listopadových událostech v r. 1989 byl pomník poničen, deska uklizena do sklepa a poté se na 20 let ztratila. V rámci projektu "Válečné hroby a pietní místa" byla nalezena na Modravě. Péčí MěÚ Sušice, OÚ Modrava a CHKO Šumava byl pomník rekonstruován a navrácen v roce 2010 v blízkosti původníhp místa z r. 1960.
Poručík Václav Horváth z Litovle sloužil u brigády Pohraniční stráže Sušice u roty PS na Březníku. Bylo mu 22 let když dne 6. listopadu 1959 zaváděl po obědě skupinu nováčků na ochranu státní hranice. V blízkosti státní hranice u Modrého sloupu se dal na útěk se zbraní nováček voj. Řanda. Poručík jej pronásledoval. Vojín cítil, že státní hranice nedosáhne a proto se proti veliteli obrátil se zbraní a zastřelil jej. Poté překročil hranice.
Poručík Horváth se stal jednou z mnoha obětí na hranici. Sloužil státu a boj o tzv. "Zelenou hranici" byl a navždy zůstane součástí historie této části Šumavy. Taktéž i pomníčky dalších pohraničníků, osob pokoušejících se překročit státní hranici a také zaniklých obcí. Všechny oběti této doby si zaslouží pochopení a úctu.
Motto:
Národu, který si neváží svých lidí ochotných nasadit život pro svojí obranu hrozí, že žádné nebude mít, až je bude potřebovat!
Pomník byl opraven prostředky obce Modrava a je jejím majetkem.
Poznámka:

Z další tabule NP Šumava (výňatek): NA VYSVĚTLENOU ... 6. listopadu 1959 se nováček u Pohraniční stráže vojín Řanda rozhodl utéci přes zadrátovanou hranici za svobodou. Jeho nadřízený poručík Horváth jej pronásledoval a snažil se mu v tom zabránit. Prchající mladík v sebeobraně proti němu obrátil zbraň a zastřelil jej. Dostal se přes hranici do Německa a později do USA. Horváthův pomníček byl umístěn u bývalých kasáren, které stály nedaleko odtud. Při jejich likvidaci byl odstraněn. V roce 2010 nechali na tomto místě pomník znovu umístit členové ultralevicového Klubu českého pohraničí, který sdružuje bývalé pohraničníky. Skupina má blízko ke komunistické straně a už v roce 1995 označila první vládní zpráva o extremismu v Česku činnost tohoto klubu za bezpečnostní hrozbu pro stát. Nic proti pomníčku. Každého mladého života je škoda. Ale posuďte sami, kdo v té době byl opravdovým nepřítelem státu.“ Řanda se po letech jako turista do ČSSR vrátil, byl na hraničním přechodu zadržen a za spáchaný tehdy trestný čin odsouzen na 13 let do vězení. Po odpykání svého trestu byl vyhoštěn z ČSSR jako nežádoucí osoba. Později byl prezidentem Havlem amnestován…
Pomník poručíka pohraniční stráže Václava Horvátha (20. rPS Březník, 4. prPS Modrava, 7. bPS Sušice). V roce 2010 byl zásluhou MÚ Sušice a bývalých pohraničníků pomník nalezen, obnoven a usazen na čestné místo nedaleko již neexistující budovy roty na Březníku.
(zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/6582-pomnik-por-p-s-vaclava-horvatha/ )

Zastřelený poručík Václav Horváth pohraniční stráže od 20. roty PS na Březníku při výkonu služby, pohřben v místě rodiště v Litovli. Péčí MěÚ Sušice, OÚ Modrava a CHKO Šumava byl pomník rekonstruován a navrácen po 50 ti letech dne 4. listopadu 2010 v blízkosti původního místa z r. 1960. Pomník rekonstruovala firma Bettraso, Global servis a Jan Zoubek – umělecký kovář ze Sušice v ceně 26 500 Kč. V r. 2012 byla vyměněna poškozená fotografie. (zdroj portál CEVH MO ČR)

Václav Horváth (*1937) nastoupil k Pohraniční stráži po absolvování základní vojenské služby v hodnosti poručíka. 6. listopadu 1959 vedl hlídku vojáků základní služby k hranici, kde měla skupina před nastávající zimou instalovat kůly k hraničním kamenům. Jeden z vojínů, Vladislav Řanda (1940–2002), využil situace a rozhodl se k útěku. Poručík Horváth s dalšími dvěma vojíny se jej pokusil zastavit, a to s vědomím toho, že tím porušuje zákonné normy, které pohraničním útvarům vstup na území sousedního státu zakazovaly. Pronásledovaný dezertér, jehož Horváth téměř dostihl, jej zranil dvěma výstřely, podařilo se mu v útěku pokračovat a kontaktovat západoněmeckou policii. Těžce zraněný Horváth poručil hlídce, aby jej okamžitě přenesla zpět za československou hranici, ale ještě před příchodem posil zraněním podlehl. Vyšetřování západoněmeckých orgánů zajistilo na místě střetu důkazy a potvrdilo tím, že pronásledovatelé vojína Řandy se jej pokusili zastavit na území Spolkové republiky Německo. Pravděpodobně proto nepožádalo Československo o Řandovo vydání a jeho stíhání pro trestní čin vraždy bylo v roce 1960 zastaveno. Vladislav Řanda se vystěhoval do Spojených států. V roce 1979 se rozhodl navštívit rodiče, neboť se domníval, že jeho čin je již promlčený, a to na základě neověřené informace, že poručíka Horvátha pouze zranil. Na československém velvyslanectví v USA mu bylo uděleno vízum ke vstupu do Československa, kde byl zatčen a vojenským soudem odsouzen k 13 letům vězení a následnému vyhoštění. V roce 1990 byl amnestovám prezidentem Václavem Havlem, milost se týkala pouze trestu vyhoštění a nikoliv uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody, od jehož zbytku bylo po vykonání více jak 9 let upuštěno rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR ze dne 12. září 1988 podle § 327 trestního řádu.
(zdroj: PEJČOCH, Ivo: Vojáci na železné oponě. Cheb 2012.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-34248
Souřadnice: N48°58'16.87'' E13°28'55.21''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička, Arno Glaser