Baldov

Pomník Bitvy u Domažlic

Autor: Roman Pelíšek, 01.03.2019
Umístění: Baldov, Baldovské návrší
Nápis:
"POD VYŠEHRADEM"
1.XI.1420
DOMAŽLICE
14.VII.1431
"NA VÍTKOVĚ"
14.VII.1420

TACHOV
14.VIII.1427

NĚMECKÝ - BROD - 10 - I - 1422
MĚSTO TÁBOR
LIPANY
30. KVĚTEN 1434
Poznámka:

Bitva husitů s křižáky v roce 1431 na vrchu Baldov (566 m n. m.) známý také pod názvem Baldovské návrší. Dnes památník bitvy z roku 1931 (podstavec s názvy a letopočty vítězných husitských bitev). V této krajině pod hradbami královského města Domažlic se odehrála v srpnu 1431 bitva, v níž husitská vojska obrátila na útěk 5. křižáckou výpravu proti kacířským Čechům. Dne 1. srpna opustila tato výprava Norimberk a vnikla do Čech. Po marném obléhání Tachova zamířili křižáci ve třech proudech k husitským Domažlicům. Toto obležené město se ocitlo v tísni a netrpělivě očekávalo pomoc. Prokop Veliký shromáždil svá vojska u Karlštejna a již 13. srpna stál se svými u Chotěšovského kláštera. Ostrým pochodem vyrazil Domažlicům na pomoc. Dne 14. srpna vystoupil kardinál Julián Cesarini na blízké návrší, aby se svým doprovodem posoudil bojovou situaci. Překvapil je pohyb křižáckých útvarů na ústupové cestě do všerubského průsmyku. Byla to nedojednaná operace, která měla přemístit některé oddíly vstříc očekávanému husitskému útoku. Mnozí křižáčtí vůdcové to pokládali za počátek ústupu a posléze útěku před obávaným nepřítelem, jehož bojovníci se již z dálky blížili se zpěvem o božích bojovnících. Křižáků se zmocnila obrovská panika. Přes rozkazy, hrozby i prosby velitelů se dali na zmatený úprk. Jejich hlavní proud se valil ke hradu Rýzmberku a k pohraničnímu lesu. Sám kardinál byl vyveden v přestrojení za prostého bojovníka za pomezní hvozd až u tvrze Opálky. Pod Rýzmberkem se utkala husitská jízda s malým odporem kardinálovy gardy, kterou pak pronásledovala až za hrad Pušperk. Husitské vojsko zvítězilo bez větších ztrát nad velikou přesilou a zmocnilo se značné kořisti. Po tomto domažlickém triumfu byl Prokop Veliký uznán za rovnocenného účastníka i jednání basilejského koncilu. V roce 1931 bylo vzpomenuto této slavné historické události oslavou, při níž byly do základu plánovaného památníku na tomto místě, kde podle tradice zmatený kardinál Cesarini ztratil svůj klobouk, vsazeny kameny z jiných husitských bojišť.
(zdroj http://www.sumava.cz/objekt_az/700-baldovske-navrsi/ )
další podrobnosti viz http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/domazlice/124-6967-baldovske-navrsi-u-domazlic-historicke-misto-s-prekrasnym-vyhledem.html
Pomník opraven, starší foto v příloze.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°27'42.15'' E12°54'57.71''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička, Roman Pelíšek