Stochov

Pamětní deska Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: David Kosina, 04.11.2016
Umístění: Stochov, Nádražní 43, budova vlakového nádraží Stochov - Slovanka ze strany nástupiště, vlevo od vchodu do prezidentského salonku
Nápis:
SALONEK T. G. M.
Používal často při svých cestách
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
prezident "OSVOBODITEL"
naposledy 21. 9. 1937, kdy v 17, 23 hod.
přijel před salonek smuteční vlak s ostatky.

věnuje: SKANSKA ŽS a.s. PRAHA
zhotovil: Zdeněk ŘÍHA
KAMENICTVÍ
UNHOŠŤ
Poznámka:

Pamětní deska je upomínkou, že zejména Tomáš Garrigue Masaryk poměrně hojně cestoval do Lán vlakem. V této souvislosti byl v roce 1930 v nádražní budově vybudován tzv. "prezidentský salónek". V Masarykově době se jednalo o vlakové nádraží s názvem Lány. Od 29.5.1961 je přejmenováno na Stochov.
(zdroj: turistická informační tabule před budovou nádraží s názvem Město Stochov, Slovanka - nádraží ČD)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska setkání prezidentů

Autor: David Kosina, 04.11.2016
Umístění: Stochov, Nádražní 43, budova vlakového nádraží Stochov - Slovanka, na straně nástupiště vpravo od vchodu do prezidentského salonku
Nápis:
15. prosince 1921 přivítal ve Stochově
prezident Československé republiky
Tomáš Garrigue Masaryk
prezidenta Rakouské republiky
Michaela Hainische

Na památku této události
se zde v roce 2016 setkali
prezident České republiky
Miloš Zeman
a prezident Rakouské republiky
Heinz Fischer
a odhalili pamětní desku
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena dne 11.4.2016 u příležitosti 95. výročí setkání prezidentů T. G. Masaryka a M. Hainische na zdejším nádraží.
Slavnostního odhalení se na stochovském nádraží zúčastnil prezident České republiky Miloš Zeman, který přivítal prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera. Dále se slavnostního aktu zúčastnili také českoslovenští legionáři, kapela Hradní stráže České republiky a přibližně 100 lidí. Rakouský prezident přijel na nádraží do Stochova z Prahy speciální historickou vlakovou soupravou taženou parní lokomotivou.
Při samotném ceremoniálu odhalení pamětní desky zazpíval všem dětský sbor Masarykovu oblíbenou píseň "Ach synku, synku". Po závěru celé slavnosti odjeli oba prezidenti na blízké sídlo v Lánech.
(zdroj: http://csol.cz/domains/csol.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina