Blansko

Boženy Němcové, Dolní Pálava, Dvorská, Hybešova, nám. Svobody, Sadová, Svatopluka Čecha

Pamětní deska Karel Prášil

Autor: Petr Válek, 12.09.2010
Umístění: Blansko, Boženy Němcové, roh ulic B.Němcové a Rodkovského
Nápis:
DNE 14.3.1945 ZDE PADL
RANOU GESTAPÁKA VĚRNÝ ČECH
A VLASTENEC, NADŠENÝ BOJOVNÍK
ZA SVOBODU VLASTI A NÁRODA
PPOR. V ZÁL.
KAREL PRÁŠIL
TECHNICKÝ ÚŘEDNÍK
Z BLANSKA
ČESTNÝ OBČAN MĚSTA BLANSKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6201-21470
Pomník přidal: Petr Válek

Pamětní deska Metoděj Klimeš

Autor: Svatopluk Kučera, 09.08.2011
Umístění: Blansko, Dolní Pálava 20
Nápis:
ZDE ŽIL
A ZEMŘEL
LEGIONÁŘ
METODĚJ KLIMEŠ
SPOLUZAKLADATEL
ITALSKÝCH LEGIÍ.
PÉČI
JEDNOTY ČS.O.LEGIONÁŘSKÉ V BLANSKU
1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Svatopluk Kučera

Hrob Vladimír Odehnal

Autor: Petr Kudláček, 15.03.2018
Umístění: Blansko, Dvorská, hřbitov
Nápis:
RODINA ODEHNALOVA

VLADIMÍR
1907 - 1929
Poznámka:

Pilot des. Vladimír Odehnal zahynul 3.5.1929 při srážce letadel nad střelnicí u Malacek na Slovensku, blízko obce Rarbok (dnes Rohožník). Spolu s ním v letadle i střelec svob. Jaroslav Nosek. V druhém letadle zahynul Pilot čet. Jan Škodáček. . V novinových článcích jsou chyby u pilota Odehnala a střelce Noska. Správně je to ve Věstníku MNO - část osobní, 1929, str. 188: zde je uvedeno, že 1.6.1929 byli jmenováni Pro memoria: Polním pilotem letcem des. Vladimír Odehnal a Polním leteckým střelcem svob. Jaroslav Nosek.

V Lidových novinách vyšel dne 4.5.1929 článek s chybným jménem Jaroslava Noska: Velké letecké neštěstí na Slovensku. Dvě vojenská letadla se srazila. Tři mrtví. Bratislava 3. května. U Malacek v župě bratislavské stalo se dnes odpoledne velké letecké neštěstí, jemuž padly za oběť tři lidské životy. O 9. hodině konalo se cvičné ostřelování letadel. Asi o 9.35 na kopci Rarbok u Malacek srazila se obě cvičící letadla. Na konci cvičné dráhy se stíhané letadlo obrátilo a srazilo se s letadlem útočícím. Ke srážce došlo ve výši 400 metrů. Obě letadla se zřítila dva kilometry západně od obce Rarboku, nedaleko silnice Rarbok - Malacky. Na letadle stíhaném byl desátník pilot Vladimír Odehnal od leteckého pluku č.2 z Olomouce a pozorovatel svobodník Bedřich Nosek od téhož pluku. Na druhém letadle útočícím byl četař pilot Ján Škodáček od leteckého pluku č.3 z Košic. Z trosek obou letadel, která se úplně rozbila, byly vytaženy již jen mrtvoly všech tří letců a dopraveny dnes dopoledne do divisní nemocnice v Bratislavě. Trosky letadel byly pak odneseny na dělostřelecké cvičiště v Malackách.

Ve Slovenském denníku vyšel dne 4.5.1929 článek, a taky s chybami: Osudná srážka dvoch vojenských lietadel při Malackách. Při strelbe na letecké terče srazily sa dve lietadlá vo výške 500 metrov. Traja vojáci sa pádom zabili. Z Malaciek 3. mája. Na delosreleckej streľnici v Malackách konajú sa teraz cvičenia leteckých plukov v prenasledovacej streľbe, pri čom strieľa jedno lietadlo z guľometu na zvláštny terč, ktorý tiahne iné lietadlo vo vzdialenosti asi 300 metrov za sebou. Tento terč rukávového tvaru je asi 5 metrov dlhý a predstavuje nepriateľské lietadlo, na ktoré se strieľa. Dnes sa udalo pro tomto cvičaní hrozné nešťastie, ktoré si vyžiadalo život troch vojakov, ktorí boli na dvoch lietadlách. Od očitého svedka dostali sme o tom následujúcu zprávu:
Po 10. hod. dopoludnia prenasledovalo lietadlo typu A-11, na ktorom bol čatár Ján Škodáček od 7. letky 3. leteckého pluku z Košic silnejšie lietadlo, vedené pilotom slob. Bedrichom Noskom a pozorovatelom des. Vlad. Odehnalom. Oba tito vojaci boli od 9. letky 2. leteckého pluku z Olomouce a boli teraz ubytovaní v Kuchyni u Malaciek.

Pri prenasledování nadletel Škodáček so svojím lietadlom na prenasledované lietadlo, ale tak blízko, že došlo ke srážke. Obe lietadlá boly vtedy vo výške asi 500 metrov. Srážka bola neobyčejne prudká a mala osudné následky. Obe lietadlá sa srútily prudko na zem. Keď pribehli vojaci zo streľnice k lietadlám, boli už všetki vojaci Škodáček, Nosek i Odehnal mrtvi. Spadli s troskami lietadla asi 5 km od Malaciek, blízko cesty vedúcej do Rarbochu, v druhom oddelení streľnice zvanom "Kanárka".

Na miesto nešťastia vypravila sa z Malaciek hneď komisia, složená z posádkového veliteľa majora Vacka, jeho pobočníka kapitána Nuderu, ďalej četnícky nadporučík Kroupa z Malaciek, vyšetrujúci súdca, atď. Mrtvoly všetkých troch vojakov boly dopravené do Malaciek, ale budú pravdepodobně na náklad vojenskej správy dopravený do rodných obcí nebohých vojakov.

Ako sa dozvedáme, bola srážka pravdepodobne zposobená tým, že prenasledované lietadlo sa na konci trati obrátilo, načo prenasledujúci pilot Ján Škodáček nebol priravený.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Něnička

Pamětní deska Zdeněk Klíma

Autor: Adam Koťátko, 04.04.2010
Umístění: Blansko, Hybešova, na rohu ulic Hybešova a Havlíčkova naproti kinu
Nápis:
Nehynoucí památce
ZDEŇKA KLÍMY
kapitána ruských legií,starosty sokola
v Blansku.
Umučen v konc.táboře v Osvětimi
18.července 1942

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-43256
Pomník přidal: Adam Koťátko

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Válek, 03.05.2009
Umístění: Blansko, nám. Svobody
Nápis:
MĚSTO BLANSKO
vzpomíná svých
SPOLUOBČANŮ
zahynulých
ve světové válce
1914-1918

VINCENC ALEXA z domu čís.153
FRANTIŠEK BAČOVSKÝ z domu čís.341
ARNOŠT BARTOŇ z domu čís.432
ANTONÍN BLAŽEK z domu čís.380
BOHUMIL CHLUP z domu čís.518
LUDVÍK HALLA z domu čís.381
BOHUMIL HLAVÁČEK z domu čís.87
VILÉM HLAVÁČEK z domu čís.87
JAN HORÁK z domu čís.124

VLADIMÍR HORÁK z domu čís.398
AUGUSTIN HRAZDÍRA z domu čís.50
ROBERT HRAZDÍRA z domu čís.179
STANISLAV HRAZDÍRA z domu čís.346
FRANTIŠEK JEŘÁBEK z domu čís.131
VOJTĚCH KAŠPÁREK z domu čís.322
ANTONÍN KEPPERT z domu čís.512
JAN KOCIÁN z domu čís.42
ANTONÍN KROUPA z domu čís.116

Požehnání těm, mír kdož tvoří,
třikrát běda všem, kdož jej boří!

RICHARD ŠTANGL z domu čís.547
FRANTIŠEK ŠTARHA z domu čís.136
ANTONÍN ŠURÝ z domu čís.487
ALOIS ŠVANCARA z domu čís.514
ALOIS TENORA z domu čís.565
FRANTIŠEK TESAŘ z domu čís.242
FRANTIŠEK TOMÁŠEK z domu čís.77
VLADIMÍR TRUNEČEK z domu čís.600
FRANTIŠEK VÁGNER z domu čís.61
KAREL VANĚK z domu čís.253

JAN VAŠÍČEK z domu čís.541
EMIL WEISS z domu čís.301
VLADIMÍR VETTY z domu čís.381
FRANTIŠEK VRÁTNÝ z domu čís.611
VLADIMÍR ŽÁK z domu čís.262
RUDOLF ŽATECKÝ z domu čís.169
KAREL ZŘÍDKAVESELÝ z domu čís.410
JINDŘICH FUNDA z domu čís.12
FRANTIŠEK BUŠ z domu čís.96
TOMÁŠ KYZLINK z domu čís.415

28.X.1918.
28.X.1924.
VLADIMÍR SKOTÁK
Z ČÍS.455 +1938

EMIL POKORNÝ z domu čís.615
JAN POKORNÝ z domu čís.186
JINDŘICH REBHÁN z domu čís.2??
VALENTÍN REISSER z domu čís.32?
JILJÍ RYŠÁNEK z domu čís.490
ALOIS SKOTÁK z domu čís.384
EDUARD SKOTÁK z domu čís.2??
JOSEF SKOTÁK z domu čís.294
VINCENC SKOTÁK z domu čís.49
JAN SKOUPÝ z domu čís.172

ANTONÍN SLOUKA z domu čís.209
LADISLAV SMRČEK z domu čís.500
FRANTIŠEK SOBOL z domu čís.215
RUDOLF SOCHOR z domu čís.460
LUDVÍK SÜSS z domu čís.150
ANTONÍN SYROVÝ z domu čís.358
ALOIS ŠENK z domu čís.334
FRANTIŠEK ŠENKÝŘ z domu čís.??
JOSEF ŠENKÝŘ z domu čís.??
FRANTIŠEK ?? z domu čís.??

NA VĚČNOU PAMĚŤ TĚM,
KDOŽ ZEMŘELI,
ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT!

KAREL KUČERA z domu čís.69
TOMÁŠ KUČERA z domu čís.331
JAROSLAV KUDLA z domu čís.386
ALOIS KUNC z domu čís.608
VLADIMÍR KRATOCHVÍL z domu čís.9
MIKULÁŠ MATULA z domu čís.560
HUGO MATUŠKA z domu čís.29
FRANTIŠEK MATYÁŠ z domu čís.330
ANTONÍN MIČÁNEK z domu čís.370
JAN MIČÁNEK z domu čís.370

JAN MUSIL z domu čís.452
JOSEF LÁNÍK z domu čís.276
FRANTIŠEK NEČAS z domu čís.446
KONRÁD NEZVAL z domu čís.617
JOSEF NOVOTNÝ z domu čís.61
VILÉM OSLEJŠEK z domu čís.554
FRANTIŠEK PAVLŮ z domu čís.379
JOSEF PECHAR z domu čís.372
KAREL PLACHÝ z domu čís.117
ANTONÍN POKORNÝ z domu čís.27

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6201-17875
Souřadnice: N49°21'50.45'' E16°38'38.64''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Jiří Paclík, 01.05.2008
Umístění: Blansko, Sadová
Nápis:
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6201-21444
Souřadnice: N49°21'36.8'' E16°38'46''
Pomník přidal: Jiří Paclík

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Adam Koťátko, 04.04.2010
Umístění: Blansko, Sadová, vedle sochy Rudoarmějce

Nápis:
Padlým a umučeným spoluobčanům v boji proti fašismu 1938-1945.
Braun Antonín,Braunová Hana,Braunová Kateřina,Broch Izidor,Brochová Vilemína,Broch Arn,Brochová Ela,Gumpl Frant.,Gumpl Herman,Gloser Jan,Gruber Miloš,Hrazdíra Ludvík, Chalupa Jos.,MUDr Ippen Karel, Ippenová Marie,Ippen Augustin,Ippenová Frant.Klimeš Bohumil,Klíma Zdeněk,Kolínská Valerie,Konečný Ludvík,Kohn Adolf,Kohnová Frant.Kratochvíl Klement,Kohn Arnošt,Křenek František,Lax Ladislav,Laxová Zdeňka,Laxová Helena,Martínek Antonín,Matula Jiří,Matuška Milan,Mouka Augustin,Novotný Karel,Ing. Placák Jan,Prášil Karel,Prima Bohuslav,Reka Rudolf,Řezníček Eduard,Skoták Antonín,Skoták Vladimír,Souček Josef,Skoupý František,Souček Ladislav,Štangl Jaroslav,Toufar Rudolf,Zedníček Alois

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6201-21444
Pomník přidal: Adam Koťátko

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: pplk.v.z. Ing. Jaroslav Houška, 03.05.2009
Umístění: Blansko, Svatopluka Čecha, v parku proti nádraží
Nápis:
HRDINŮM OD ZBOROVA
ČECHOSLOVÁKŮM A RUSŮM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6201-43262
Souřadnice: N49°21'35.78'' E16°38'28.26''
Pomník přidal: pplk.v.z. Ing. Jaroslav Houška