Vrbice

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Roman Hartl, 01.01.1111
Umístění: Vrbice
Nápis:
Inf. Brückner Franz
Gefr. Fauska Alfred
Feldw. Fauska Karl
Korp. Grübl Emil
Inf. Grübl Eduard
Inf.Grübl Karl
Inf. Hyna Alfred
Inf. Hyna Josef
Gefr. Kleissl Franz
Sen. Sold. Kreissl Eduard
Korp. Rödl Rudolf
Korp. Rupert Heinrich
Inf. Schmid Josef
Inf. Schmid Karl
Inf. Zimmermann Julius

UNSEREN HELDEN
1914 - 1918
Poznámka:

Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1925. Slavnost se konala současně s oslavou 25. výročí založení hasičského sboru. Pomník postaven na místě zbořené obecní pastoušky. Pomník zhotoven podle návrhu Dipl. Ing. Oskara Miksche kamenickou firmou ze Stebna. Podle vzpomínek Franze Kreissla bylo na pomníku 14 jmen a rovněž tabulka se jmény prvních obětí druhé světové války. Při slavnosti se dopoledne konala bohoslužba a odpoledne beseda s hudbou ve velkém sadu sedláka Rödla. Publikace Heimatkreis Podersam-Jechnitz in Bildern uvádí, že pomník byl slavnostně odhalen 17. 7. 1932. Po skončení války byl novodosídlenci zničen, podle uvedené publikace k tomu došlo při národní slavnosti 28. 10. 1945, kdy měl být pomník stržen traktorem. (zdroj http://www.rakovnickesudety.cz/ ) Údaje k některým jménům:
Fauska Alfred: kenotaf na hřbitově
Fauska Karl: kenotaf na hřbitově
Grübl Eduard: Inft., IR.Nr.88, 1882 -1915
Grübl Karl: LstSchütze., k.k. SchR.Nr.17, 1890 – 1915
Hyna Alfred: Inft., k.k.LIR.Nr.6, 1887 – 1915
Kreissl Eduard: 1881 – 1914
Rödl Rudolf: k.k.LUR.Nr.6, 1886 -1915
Schmid Josef: inft., IR.Nr.88, 1895 – 1915 Verlustlisten uvádí jméno Schmied.
(oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Alfred a Karl Fauska

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 23.02.2015
Umístění: Vrbice, hřbitov, za obcí vlevo silnice směrem Hořovičky
Nápis:
Erinnerung
an die Kriegsgefallenen
Söhne
Alfred und Karl
Fauska
† 1915
Poznámka:

Alfred Fauska; ResGefr., IR.Nr.88, 1888 – 1915
Karl Fauska: Feldw., IR.Nr.88, 1886 – 26.8.1915 Zemřel na tyfus v Boebachtungsstation Munkacz.
(oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'50.81'' E13°31'39.28'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser