Lúčka

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 12.09.2008
Umístění: Lúčka, v hornej časti obce, smerom k husitskému kostolu
Nápis:
HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK EMLÉKÉRE

1914 – 1918
ANNA ISTVÁN, BENDSUCH JÁNOS, BENDSUCH JÓZSEF, FEHÉR ISTVÁN, FEHÉR LAJOS, HARVISCSÁK ISTVÁN, KUCHTA JÓZSEF, LANG JENŐ, SCHÖNLÉBEN MIKLÓS,
SOLTÉSZ JÓZSEF, SZANYI ISTVÁN, SZANYI SÁNDOR, SZÁSZI JÁNOS, TASHI ISTVÁN, TISZA MIHÁLY, VANYO ISTVÁN

1939 – 1945
BENDSUCH JÓZSEF, SZIROTNYÁK ANDRÁS, SZIROTNYÁK JÁNOS, SZIROTNYÁK JÓZSEF, TISZA GYULA, TÓTH GYULA, ZEMAN SÁNDOR, DEUTSCH CSALÁD

LUCSKA
1995 V. 7

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás