Hůrky

Pomník Obětem 1. a 2. světové války, roku 1848, třicetileté války a husitských válek

Autor: Kateřina Židoňová, 18.07.2013
Umístění: Hůrky, u kostela sv. Jana Nepomuckého v obci u silnice
Nápis:
(čelo)
LEGIE 1914-18.
VE VÁLCE SVĚTOVÉ
ŽIVOTY ZTRATILI:
KLABOUCH V. *1884 +22.8.1914
ŠINDELÁŘ F. *1883 +24.9.1914
ČAPEK L. *1889 +25.10.1914
KOSAŘ J. *1886 +1914
ŠACHL J. PORUČ. *1889 +13.2.1915
NĚMEC K. *1889 +23.2.1915
NOVOTNÝ V. *1891 +12.3.1915
PLOCHA F. *1882 +1915
PARTL F. *1880 +1915
TŮMA T. *1885 +1915
KANDL J. *1874 +14.7.1916
PROKEŠ F. *1896 +26.10.1916
NĚMEC K. *1893 +2.6.1917

V REVOLUČNÍM ROCE 1848
PADLI:
ADAMEC FRANTIŠEK
ČAPEK FRANTIŠEK

(deska na soklu)
OKUPACE 1939-1945
PRO UVĚDOMĚLÉ ČEŠSTVÍ V PEVNOSTI TEREZÍNĚ UMUČENI BYLI:
ANTONÍN FROLÍK, MATOUŠ ČÍŽEK, VÁCLAV TŮMA
VĚČNÁ SLÁVA HRDINŮM, KTEŘÍ SE MUŽNĚ BILI,
VĚČNÁ SLÁVA HRDINŮM, AČ PADLI ZVÍTĚZILI.
JITŘENKA SVOBODY JIM SVITÍ NA MOHYLY

(bok)
KDO JSTE BOŽÍ BOJOVNÍCI
VE VÁLKÁCH HUSITSKÝCH
ZA PRAVDU ŽIVOTY
DALY
RODINY:
MAŠKOVA, KOLIMOVA, MINAŘÍKOVA, MÍKOVA, VAŇKOVA, MALÍŘOVA, KVĚCHOVA, PECHOVA, PENÍZKOVA.

(bok)
PO VŠEM VETA
BIBLE
VE VÁLCE TŘICETILETÉ
PRO VÍRU OPUSTILY
STATKY
RODINY:
MIKULÁŠOVA, HODENOVA, MATĚJOVA, DUBIKAROVA, KOPINCOVA, VACHOVA, MAREŠOVA, MIKULÁŠE PETRA, MATOUŠOVA, KŘÍŽOVA, KRUPIČKOVA, ČVORKOVA, KŘENOVA, JANA, DOLIDKOVA, MACHOVA, MOUDRÉHO, ŠIMKOVA, UJCOVA, PEŠKOVA, HANŽLOVA, PACHOLÍKOVA, FICLOVA.
Poznámka:

Pomník postaven budějovickým sochařem J. Skřivánkem. Odhalen byl 10.6.1923 a posvěcen katechetou Čapkem. U pomníku umístěna láhev od piva, ve které je plakát zvoucí na odhalení pomníku s podpisy členů kroužku, který se zasloužil o jeho vybudování. Pomník je jedinečný tím, že na něm jsou nejen oběti 1. sv. války, ale i válek husitských a války třicetileté. Později byl ještě doplněn o desku se jmény zemřelých za nacistické okupace.
(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/pomniky-padlych/hurky.html )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-27129
Souřadnice: N49°1'55.22'' E14°38'24.9''
Pomník přidal: Kateřina Židoňová
Příprava dat: Ing. František Jedlička