Žimutice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Bc. Tereza Horká, 26.08.2013
Umístění: Žimutice, u silnice ve středu obce
Nápis:
(zepředu)
1914
PADLÝM RODÁKŮM

(deska napravo)
ŽIMUTICE
ADÁMEK KAREL
ADÁMEK VOJTĚCH
BATÍK FRANT.
ČIPERA FRANT.
CHLUMECKÝ VÁCL.
LEGÁT. FRANT.
MRÁZ JAN
PETERKA JAN
PROPŠ JOSEF
SRNEC FRANT.
STRAKA RUDOLF
SVOBODA JAN
TOMAN FRANT.
ČEŇKOV:
BÁRTA JAN
BURIAN JAN
KOJETÍN FRANT.
TRANTINA FRANT.
TRÁVNÍČEK FRANT.
ZMRHAL FRANT.

(deska nalevo)
HORNÍ A DOLNÍ
KNĚŽEKLADY:
CIRHAN FRANT.
HAJNÝ JOSEF
JINDRA JOSEF
JINDRA FRANT.
LINDUŠKA JAN
LIŠKA JAN
RYBA JAN
SRNEC FRANT.
DOBŠICE:
AMBROŽ JAN
LUKÁŠEK FRANT.
VÁCHA FRANT.
ZÁHOŘÍ:
JANEČEK JOSEF
JANEČEK JAN
RŮŽIČKA TOMÁŠ
BEČICE:
ŠŤASTNÝ JAN
Poznámka:

(zdroj http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/pomniky-padlych/pomnik-padlych-v-zimuticich.html )
pomník byl odhalen na návsi 14. srpna 1927


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10464
Pomník přidal: Bc. Tereza Horká
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska František Trávníček

Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: Žimutice, vitráž kostela sv. Martina v Žimuticích
Nápis:
Na památku FRANTIŠKA TRÁVNÍČKA z Čenkova.
Týž narodil se 22.III.1887., padl na Srbském bojišti 9.XI.1914.
Odpočinutí věčné dejž mu, ó Pane.
SV. FRANTIŠEK SERAFÍNSKÝ.
Poznámka:

- uveden na pomníku v obci
- zdroj http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Ambrož

Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: Žimutice, areál zaniklého hřbitova
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
DESÁTNÍK
JAN AMBROŽ
Z DOBŠIC
+30.5.1917 VE VĚKU 32 LET
ODPOČÍVEJ V POKOJI
DRAHÝ OTČE
Poznámka:

je uveden na pomníku v obci Žimutice
zdroj http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: není, 01.01.1111
Umístění: Žimutice, neupřesněno
Nápis:
žádný
Poznámka:

V Žimuticích 1 hrob se dvěma vojáky, místo neupřesněno
(zdroj: http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/07/hroby-sovetskych-vojaku-v-regionu-severni-ceskobudejovicko/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Erik Hieke
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Hlaváč

Autor: Erik Hieke, 31.08.2010
Umístění: Žimutice, hřbitov
Nápis:
JOSEF HLAVÁČ
(dále ze snímku nečitelné)
Poznámka:

(zdroj a podrobnosti viz http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/1939---1945/pomnik-josefa-hlavace-z-krakovcic.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Erik Hieke
Příprava dat: Ing. František Jedlička