Sudoměřice u Bechyně

Pomník Jan a František Jirka

Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: Sudoměřice u Bechyně, v zahradě čp. 24
Nápis:
JAN JIRKA
RANĚN NA JIŽ. BOJIŠTI
ZEMŘEL V ASANJA SYRMIEN
10.X.1915 U VĚKU 42 ROKŮ.

VZDÁLEN OD NÁS V ZEMI CIZÍ,
SPI A DŘÍMEJ SLADCE!
BOLEST V SRDCÍCH NEVYMIZÍ,
BRATRU, SESTRÁM, MATCE.

FRANTIŠEK JIRKA
PADL NA ITALSKÉM BOJIŠTI 15.VIII.1916.
Poznámka:

Pomník vyrobil kameník Slabý z Tábora.
(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'22.77'' E14°32'26.62''
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Petr Holý, 01.01.1111
Umístění: Sudoměřice u Bechyně, u kostela Všech Svatých
Nápis:
(čelo)
NA PAMÁTKU
padlým a nezvěstným
vojínům ve světové válce
1914 – 191í
věnuje osada
SUDOMĚŘICE

SUDOMĚŘICE:
BRABEC JOS., BUŠEK JOS., HAŠKOVEC VÁCL., HRUBÝ FR., JIRKA JAN, KOFROŇ MAT., KUDRNA FR., SEDLÁČEK FR., STACH JOS., ŠONKA ANT. Č. 2, ŠONKA FR. Č. 6, ŠONKA OT. Č. 2
SMOLEČ:
HOSPODÁŘSKÝ JOS., JEDLIČKA JAN, KADLEC JOS., KÁRNÍK JOS., LEDINSKÝ JOS., PETERKA JOS., ŠONKA JAN Č. 7, ŠVEC JOS.
BLATCE:
KRAJÍC JOS., KUBÍČEK JAN, LEGÁT VÁCL., MĚŠŤAN FR., PŘÍHODA FR.
(bok)
BŘEZNICE:
BODLÁK VÁCL., HAJÍČEK ANT., KADIČ VOJT., KRAJÍC JAN, KRAJÍČEK FR., KRAJÍČEK JAN, KUBÍČEK FR., RYBA ANT., TUPÝ VÁCL. Č. 41, ZAHRÁDKA FR. Č. 8, ZAHRÁDKA FR. Č. 47, ZAHRÁDKA FR. Č. 62, ZAHRÁDKA JOS. Č. 37
JAMNÍK:
KUBÍČEK FR., STACH VÁCL., ZAHRÁDKA VÁCL.
HODĚTÍN:
HOSPODÁŘSKÝ FR., HOSPODÁŘSKÝ VÁCL., KOVANDA JOS., MAŠEK JAN, SKALÁK FR., ŠUBRT JOS., VESELÝ FR.
NOVÁ VES:
ČERNBÝ JOS., ČERNÝ JOS., SRNEC FRANT.
(bok)
ČERNEŠOVICE:
BEZECNÝ JOS., HRUŠKA JAN, KADLEC JOS., KOLÁŘ JOS., KOUBA FR., MAREK JOS., PŘIBYL JOS., ŠTUKJUNGER JOS.
HUTĚ:
BURIAN FR., BURIAN JOS., HAŠKOVEC VÁCL., CHMEL JAN, KRUTINA FR., MAŠEK FR., PTÁK JAN, ZEMAN JAN
VŠECHLAPY:
SMRŽ JAN, SUCHAN JAN, SUCHAN VOJT., ŠERÝ JAN, ŠONKA FR., ŠVEC FR., ŤOUPAL AUG., VALENTA FR.
BEŽEROVICE:
BURDA ANT., HUNA JAN, SUCHAN TOM.
(záď)
NEZAPOMEŇTE NA NÁS
VE SVÝCH MODLITBÁCH

NA SHLEDANOU
U BOHA!
Poznámka:

(zdroj: http://www.sumava.cz/objekt_az/3965-pomnik-padlych-wwi-sudomerice-u-bechyne/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-10584
Souřadnice: N49°17'21.66'' E14°32'21.73''
Pomník přidal: Ing. Petr Holý
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Erik Hieke, 13.01.2015
Umístění: Sudoměřice u Bechyně, hřbitov
Nápis:
bez označení a nápisu
Poznámka:

Dle informací z národního archivu se v hrobu nacházejí ostatky osob, které zemřely v Bechyni v květnu 1945 a po několika letech byly na tento hřbitov převezeny. V celém okolí došlo k několika obdobným akcím, a proto seznam osob nemusí být konečný.
Seznam pohřbených (u všech datum smrti 12.5.1945): Josef Wařecha 1897, tři neznámí, Emil Best 1901, Anton Deusen 1903, Fritz Roesla 1902, Franz Püngal 1922, Herbert Bartsch 1900, Gabriel Günzel 1892, Adolf Volk 1901, Rudolf Hoffman 1903, Fridrich Elssner 1886, Alfons Magnuski, Simon Mild ?


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'39.17'' E14°32'41.48''
Pomník přidal: Erik Hieke
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Bezecný

Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: Sudoměřice u Bechyně, hřbitov
Nápis:
syn JOSEF
*1.IV.1890, PADL NA
SRBSKÉM BOJIŠTI 1.X.1914.
Poznámka:

(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Jan Šonka

Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: Sudoměřice u Bechyně, hřbitov
Nápis:
SYN JAN
OBĚŤ SVĚTOVÉ VÁLKY,
ZEMŘEL V SRBSKÉM ZAJETÍ
V ROCE 1915.

BUDIŽ JEMU CIZÍ ZEMĚ LEHKOU!
Poznámka:

(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička