Medlovice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 11.12.2011
Umístění: Medlovice, na konci obce při hlavní silnici vedoucí do obce Moravské Málkovice
Nápis:
ГВ.МЛ. ЛЕИТЕНАНТ МСТИСЛАВ И. ПЕТРОВ
СТАРШИНА ПАВЕЛ С. ЧЕРНИХ
СЕРЖАНТ СЕРГЕИ Е. МЕЛъНИКОВ
СПЛДАТ ИВАН В. ЩЕРБАКОВ
OBČAN FRANTIŠEK SLEZÁČEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6219-17678
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek