Kalinčiakovo

Pamätná tabuľa Imrich Karvaš

Autor: Ladislav Barabás, 14.05.2013
Umístění: Kalinčiakovo, na dome číslo 44, v súčasnosti je v ňom materská škola
Nápis:
DŇA 25.2.1903 SA V TOMTO DOME NARODIL
prof.
IMRICH KARVAŠ

VÝZNAMNÝ MEDZINÁRODNE UZNÁVANÝ
SLOVENSKÝ NÁRODOHOSPODÁR, PRÁVNIK,
VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG,
POLITIK, VLASTENEC, HUMANISTA,
PRVÝ GUVERNÉR SLOVENSKEJ NÁRODNEJ BANKY
V ROKOCH 1939 – 1944.
ZOMREL 20.2.1981 V BRATISLAVE.

DOM MATICE SLOVENSKEJ LEVICE
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
25.2.2008

sign. Rónai M.
Poznámka:

Imrich Karvaš bol za svoje názory a činnosť väznený v nemeckých koncentračných táboroch a neskôr v komunistických táboroch.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás