Kostolište

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 07.05.2010
Umístění: Kostolište, v parčíku pred kostolom
Nápis:
TENTO PAMÄTNÍK POSTAVILI
OBČANIA KOSTOLIŠŤA V ROKU 1974,
AKO VĎAKU SOVIETSKÝM VOJAKOM
A PRÍSLUŠNÍKOM ČS. ARMÁDY,
KTORÍ PADLI V SLOV. NÁR. POVSTANÍ V R. 1944
A PRI OSLOBODZOVANÍ OBCE 5.IV.1945.
ČESŤ A SLÁVA ICH NEHYNÚCEJ PAMIATKE !

Túto tabuľu dal vyhotoviť obecný úrad
v Kostolišti pri príležitosti 100-ho výročia
vypuknutia I. sv. vojny.
Nech pripomína obyvateľom obce
Kostolište (Kiripolec) našich padlých predkov.

Ján Benka 1878-1917, Štefan Binčík 1873-1920, Ján Cauner 1885-1916, Michal Černý 1886-1916, František Galba 1887-1915, Simon Geier 1887-1916, Ján Hájek 1877-1916, Matej Jurica 1896-1916, Pavol Jurica 1873-1916, Martin Jurkovič 1889-1914, Michal Jurkovič 1881-1915, Štefan Jurkovič 1888-1916, Michal Jursa 1885-1918, Tomáš Jursa 1886-1915, Jozef Kašpárek 1882-1915, Ján Katerinec 1886-1917, Michal Kripl 1886-1917, Martin Kršek 1878-1916, Ján Kučera 1890-1914, Ján Lonček 1886-1916, Jozef Lonček 1884-1916, Martin Lonček 1872-1919, Štefan Lonček 1890-1915, Ján Novotný 1873-1919, Ján Orešanský 1891-1914, Ján Orešanský 1889-1915, Ján Petráš 1887-1915, Jozef Síth - - 1917, Alojz Toman 1890-1918, Štefan Uherek 1885-1914

O.Ú. Kostolište 2014
Poznámka:

v roce 2014 byl pomník renovován a doplněn o jména Obětí 1. světové války


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vendelin Kršek

Autor: Ladislav Barabás, 07.07.2016
Umístění: Kostolište, cintorín, ľavá časť
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
VENDELIN KRŠEK
NARODENÝ 26.VII.1921.
ZÚČASTNIL SA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA AKO DESIATNIK,
DŇA 28.X.1944 BOL ZAJATÝ A DOPRAVENÝ DO NEMECKA, KDE OCHOREL
A PO NÁVRATE DO VLASTI DŇA 11.IX.1945 SVOJEJ ŤAŽKEJ CHOROBE PODLAHOL.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás