Sabinov

Námestie Slobody

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 04.08.2008
Umístění: Sabinov, Námestie Slobody, na námestí
Nápis:
V BOJI PROTI FAŠIZMU V SNP
A PRI OSLOBODZOVANÍ ČESKOSLOVENSKA
POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY

JOZEF BEČAVER, EMIL BILÝ, ANDREJ CEHELSKÝ, MICHAL GVUŠČ, IMRICH HUDÁK, ANDREJ KARAFFA, FRANTIŠEK KOSTKA, JÁN LABAŠÍK, VLADIMÍR LIEGLER, ANDREJ
LUKÁČ, JÁN MALÍK, JÁN MIHALÍK, JURAJ MIKITA, JÁN ONDREJ, ANDREJ PÁLL, ŠTEFAN PERHÁČ, KAROL POBIECKÝ, JOZEF POREMBA, ANDREJ PRIPUTEN, JÁN SEDLÁK, ANTON SEMAN

ČESŤ A SLÁVA ICH NEHYNÚCEJ PAMIATKE!
VĎAČNÍ SPOLUOBČANIA, MsNV A MO ZPB
Poznámka:

autorom pomníka je Ján Hučko


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Bohuslav Nosák-Nezabudov

Autor: Kamil Pánik, 04.08.2008
Umístění: Sabinov, Námestie Slobody 2, na budove na Námestí slobody 2
Nápis:
Na pamiatku desaťroč. pobytu
BOHUSL. NOSÁKA-NEZABUDOVA
slov. rodoľuba a básnika
venoval
odbor Matice slovenskej v Sabinove
1927.
Poznámka:

Bohuslav Nosák-Nezabudov (3.2.1818 Tisovec – 5.4.1877 Sabinov) spisovateľ, prekladateľ, priamy účastník rovolučných rokov 1848-49. V máji 1848 riadny člen Slovanského zjazdu a jeho ÚV v Prahe, v júni so skupinou Ľ. Štúra rokoval o podpore slovenskej akcie v Zágrebe, od augusta pripravoval dobrovoľnícky zbor vo Viedni, druhý tajomník SNR. Po neúspechu septembrovej výpravy a rozkole vo vedení národného hnutia sa priklonil k M.M. Hodžovi.
Zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás