Krompachy

Hlavná, M. Šprinca, Námestie Slobody

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.08.2012
Umístění: Krompachy, Hlavná, v parku medzi ulicami Hlavná a Lorencova
Nápis:
1914-1918

OBČANE SPOMNI NA NÁS
KTORÍ SME PADLI, ABY SI MOHOL
SLOBODNE ŽIŤ, NASLEDUJ NÁS, AŽ
I TEBA VLASŤ ZAVOLÁ

BINDER JÁN, BOJTOŠ PAVEL, BURIK MAREK, BESTER JÁN, BEŽILLA ONDREJ, BEKEČ JULIUS, BIALY ADAM, BRYNDAL MICHAL, ČURMANN FRANTIŠEK, CEBECAUER FARDINAND, ČOLL ROBERT, DABROVSKY MARIAN, EGRI JOZEF, FRONEK RUDOLF, FALATAŠ ŠTEFAN, FORGÁČ ŠTEFAN, GULA KOLOMAN, GAJDOŠ BARTOLOMEJ, GARDOŠ OSKAR, GÖLLNER OTTO, GUFRY IGNÁC, GÁL GUSTAV, GALUŠKA FRANTIŠEK, HERZ MORIC, HRIBAL JOZEF, HUBER ANTON, HOCK PAVEL, HEGEDŰS JOZEF, HEHNEL ANTON, HIADLOVSKY JOZEF, JESCH ADOLF, JARABEK FRANTIŠEK, JOCZIK SAMUEL, JANOVSKY JÁN, JUŠČAK GEJZA, KRALKA JURAJ, KONTROŠ ŠTEFAN, KOŽÁR ONDREJ, KUŠNIERIK AUGUST, KUŠNIERIK JOZEF, KERNÁTS BELO, KLEIN BELO, KOHN JULIUS, KOHN KÄLDOR MAX, KRIVJANSKÝ JÁN, KUDELKA JOZEF, KRYGIEL EDUARD, KÉLER LUDVIK, KONDOR JULIUS, KOŠÍK JÁN, KUCAJ FRANTIŠEK, KOMARA JULIUS, KRUPA JÁN, KOVÁČ ŠTEFAN, KASPER ŠTEFAN, LEHOTSKÝ ŠTEFAN, LEHOTSKÝ JOZEF, LEPKO ANTON, LICHNOVSKÝ LAMBERT, MALIŇÁK PAVEL, MATHERNY KAROL, MOLNÁR JOZEF, MILČÁK JÁN, MAJOROŠ STANISLAV, MAJOVSKÝ STANISLAV, MUTIŠ JOZEF, MIREK ANTON, MIHERDA JOZEF, NÉMČOK ŠTEFAN, NÉMETH GABRIEL, ONDÁŠ JÁN, PATAKY JÁN, PEJKO JOZEF, PILIAR MICHAL, POKUTA ONDREJ, PUCHMELTER JOZEF, POLJAČKA ONDREJ, PATERA FRANTIŠEK, PEŠKO EMIL, ROŠKOVIČ FRANTIŠEK, RÁSTÓCKY ELEMÉR, RADVÁNYI TIBOR, SAKSA JÁN, ŠEFČIK JOZEF, SCHICHTA FERDINAND, SCHÖNVICKÝ ŠTEFAN, SLÁVIK JULIUS I., SLÁVIK JULIUS II., SLÁVIK BELO, SCHLOSSAR EMIL, STAROVEJSKÝ FERDINAND, ŠTAŠ ŠTEFAN, ŠPALDON ÁRPÁD, SANTRAČ JURAJ, SZABÓ JULIUS, SPIŠJÁK JÁN, SZÁLKAI ALEXANDER, ŠUPICA RADIVOJ, ŠTERNÁL VOJTECH, STARZIK BLAŽEJ, SIKORA GUSTAV, VIETORIS NAPOLEON, VASKA JOZEF, THAN JURAJ, TOCZKÝ ŠTEFAN, UNGER JOZEF, ZBOROVSKÝ KAROL, ZIPSER ŠIMON, ZWANZIGER JOZEF, ZVARNIK VILEM, FARARIK JÁN, BÖHMER AUREL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Peter Pavlík
Doplnění informací: Stanislav Barbuš

Pomník osloboditeľom

Autor: Ladislav Barabás, 23.08.2012
Umístění: Krompachy, Hlavná, vedľa Mestského úradu Krompachy
Nápis:
KEĎ MIEROVÉ RÁNO DOBRÝ DEŇ POVIE TI
A V SRDCI PRECÍTIŠ SLOBODY SLASTNEJ LÚČ
SPOMNI NA HRDINOV, ČO CESTOU OBETÍ
DAROM NÁM PRINIESLI NÁDEJÍ NAŠICH KĽÚČ
Poznámka:

sign. A. RAČKO


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Július Barč-Ivan

Autor: Ladislav Barabás, 23.08.2012
Umístění: Krompachy, M. Šprinca 23, základná škola
Nápis:
JÚLIUS BARČ-IVAN
1909 - 1953

VÝZNAMNÉMU SLOVENSKÉMU
SPISOVATEĽOVI A DRAMATIKOVI
RODÁCI
KROMPACHY 1969
Poznámka:

Július Barč-Ivan (1.6.1904 Krompachy - 25.12.1953 Martin) dramatik, prozaik, publicista, od roku 1942 zamestnanec Matice slovenskej v Martine. Účastník Slovenského národného povstania, 31.8.-8.9.1944 šéfredaktor Národných novín, orgánu Revolučného ONV v Martine, v septembri-októbri ich redaktor v Banskej Bystrici. Po zatlačení povstalcov do hôr sa skrýval v klenovských vrchoch.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník November 1989

Autor: Ladislav Barabás, 23.08.2012
Umístění: Krompachy, Námestie Slobody, v parčíku na Námestí Slobody
Nápis:
SLOBODA, VIERA V LEPŠÍ ŽIVOT,
ZAČIATOK DEMOKRATICKEJ
A HUMÁNNEJ SPOLOČNOSTI
- MYŠLIENKY 17. NOVEMBRA 1989

K 20. VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE
17. NOVEMBER 2009

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás