Veľký Folkmár

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 01.01.2003
Umístění: Veľký Folkmár, v centre obce, pri hlavnej ceste
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
PADLÝM SPOLUOBČANOM
V OSLOBODZOVACOM BOJI
PROTI FAŠIZMU

ADAMIŠÍN IMRICH 1922-1945
ADAMIŠÍN JÁN 1925-1944
KANDRÍK PETER 1922-1945
KOSTOLNÍK JOZEF 1925-1944
MRÁZ ONDREJ 1925-1945
PALKOV JÁN 1921-1944
MACKOVJAK JURAJ 1924-1944
NOVÁK JÁN 1920-1945
PODRACKÝ ADAM 1921-1944

ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás