Rudník

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Jan Kincl, 28.01.2015
Umístění: Rudník, v části obce Bolkov, nad cestou
Nápis:
1914- 1918
Sie gaben das Leben-
Ihr gebet die Liebe!
Winzenz Donth no.22 1915
Balthasar Drefcher no.5 1915
Johann Erben no. 27 1915
Venzel Müller no. 53 1916
Anton Riedel no. 30 1915
Franz Schneider no. 23 berm 1915
Josef Schneider no. 23 1915
Josef Spiller no.1914
Augustin Stechmann no. 3 1915
Josef Donth no.17 1916

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5215-20701
Souřadnice: N50°36'54.64'' E15°44'23.64'' (pomník)
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 29.01.2015
Umístění: Rudník, část obce Javorník, u silnice
Nápis:
1914-1918
1939-1945
Der Heimat
Dank
ihren Söhnen

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5215-20702
Souřadnice: N50°35'33.82'' E15°46'10.38'' (pomník)
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Steffen Großpietsch, 03.10.2016
Umístění: Rudník, severní část obce před bývalým pivovarem
Nápis:
+
Gewidmet
unseren
Heimatsöhnen
1914 - 1918

1914
Hermann Fries
Rudolf Fink
Josef Haberle
Josef Klug
Franz Kutschera
Franz Patzelt
Wilhelm Pohl fpd.
Franz Pohl
Josef Pero fpd.
Hermann Reis
Josef Nywelt

1915
Franz Bönsch
Hermann Drescher
Johann Erben
Josef Erben
Johann Fleischer
Vinzenz Flögel
Johann Flögel
Josef Fleischer fpd.
Wenzel Flögel fpd.
Johann Patzelt
Johann Reiss
Johann Klug fpd.
Andreas Klug
Karl Klug
Josef Kraus
Adolf Klug
Johann Müller Jgst.
Johann Müller
Anton Petzanek
Baltesar Pfohl
Florian Pfohl
Josef Rindt
Anton Riedel
Fried. Rührich Thtl.
Vinzenz Kichler Jhgsl.
Franz Stoklas
Wenz. Schreiber fpd.
Josef Ungermann
Josef Miesner fpd.
Baltesar Meisner
Wenzel Rimmer
Ernst Jebawy
Richard Köhler
Josef Erben
Josef Riedel
Rudolf Patzelt

1916
Franz Müller
Johann Patzelt
Rudolf Rührich Thtl.
Anton Reil Thtl.
Rudolf Svoboda Thtl.
Franz Wonka
Rudolf Steuer

1917
Gustav Fries
Heinrich Friese
Wenzel Jeschke Jhgst.
Josef Mühlberger fpd.
Josef Patzelt
Alfred Stiller
Max Ritter

1918
Josef Erben
Josef Fries
Josef Flögel
Franz Fries
Richard Fries
Konrad Heinz
Henrich Wick
Josef Knahl
Josef Klug
Max. Müller
Karl Pfohl Thtl.
Wenzel Schneider
Franz Thamm
Rudolf Arnold
Wenz. Schoft

Vermisst:
Anton Erben
Josef Drescher
Josef Knahl fpd.
Adolf Schneider
Wenz. Miesner Jhgst.
Alex. Kasper fpd.
Josef Jeschke
Andreas Phohl
Wenzel Schöps Jhgst.
Joh. Paul Klug
Fritz Wonka
Hugo Erben fpd.
Julius Fries
Wenzel Spiller
Reinhold Schober
Karl Holub
Poznámka:

pomník znovu postaven, použity desky ukryté v kostele a středový kámen, objevený náhodně při úklidu následků povodní. Autorkou pomníku je akademická sochařka Lucie Truněčková, zhotovitelem trutnovský kamenosochař a restaurátor Petr Beneš.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5215-54011
Souřadnice: N50°35'43.07'' E15°44'2.16''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní desky Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Jan Kincl, 28.01.2015
Umístění: Rudník, kostel Sv.Václava, v přední části kaple
Nápis:
1914
Hermann Fries
Rudolf Fink
Josef Gaberk
Josef Klun
Franz Kulschera
Franz Pakell
Wilhelm Pohl fpd.
Franz Pohl
Josef Peco fpd.
Hermann Reis
Josef Nywell

1915
Franz Bönsch
Hermann Drescher
Johann Erben
Josef Erben
Johann Fleischer
Vinzenz Flögel
Johann Flögel
Josef Fleischer fpd.
Wenzel Flögel fpd.
Johann Pokell
Johann Reiss
Johann Rug fpd.
Andreas Klug
Karl Klug
Josef Kraus
Adolf Klug
Johann Müller Jgsl.
Johann Müller
Anton Pekanek
Bollesor Pfohl
Florian Pfohl
Josef Kindl
Anton Riedel
Fried. Kührich fpd.
Vinzenz Kichler Jgsl.
Franz Slaklos
Wenz. Schreiber fpd.
Josef Ungermann
Josef Miesner fpd.
Ballefar Meisner
Wenzel Bimner
Ernst Jebawy
Richard Kühler
Josef Erben
Josef Riedel
Rudolf Pakell

1916
Franz Müller
Johann Patzell
Rudolf Rührich dn.
Anton Reil cn.
Rudolf Svoboda dn.
Franz Wonka
Rudolf Sleuer

1917
Gustav Frics
Heinrich Friese
Wenzel Jeschke jgl.
Josef Wühlberger fpd.
Josef Pakell
Alfred Stiller
Mur Ritter

1918
Josef Erben
Josef Frics
Josef Flögel
Franz Frics
Richard Frics
Konrad Heinz
Henrich Wik
Josef Knohl
Josef Klug
Mar. Müller
Karl Psohl cm.
Wenzel Schneider
Franz Chamm
Rudolf Arnold
Menz Schofi

Vermisst:
Anton Erben
Josef Drescher
Josef Knohl cpd.
Adolf Schneider
Menz Miesner jhgl.
Aler Kasper cpd.
Josef Jeschke
Andreas Phohl
Wenzel Schöps jhgl.
Joh. Paul Klug
Frilz Wonka
Hugo Erben cpd.
Julius Fries
Wenzel Spiller
Reinhard Schober
Karl Holub
Poznámka:

Desky se jmény byly umístěny na původní obnovený válečný pomník na pozemku p.p.č. 2761/4 v k.ú. Rudník.
CEVH číslo zůstalo stejné.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5215-20727
Pomník přidal: Aleš Zahradníček

Hrob vojáka Rudé armády

Autor: Jan Kincl, 28.01.2015
Umístění: Rudník, na hřbitově, u kostela Sv.Václava, v přední části
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5215-20726
Souřadnice: N50°35'49.45'' E15°44'02.58''
Pomník přidal: Jan Kincl

Hrob Johann Erben

Autor: Jan Kincl, 28.01.2015
Umístění: Rudník, hřbitov u kostela Sv.Václava, v přední části
Nápis:
Johann Erben
Singerückt zu Kriegsbeginn,
verwundet bei Romanovka r. P.,
seinen Wunden erlegen 25.juli 1915,
in Brünn im 35. Legensjahre.
Bedeckt mit ehrenvollen Wunden
Hat hier ein Held sein Grab gefunden.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Hrob Hans Baudisch

Autor: Milan Lastovka, 18.08.2020
Umístění: Rudník, hřbitov
Nápis:
Hier ruht in Frieden
unser innigstgeliebter guter
Gatte un Vater
HANS
BAUDISCH
geb. am 21. April 1890
gest. 15. Dezember 1921.
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'48.81'' E15°44'1.86'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Andreas a Franz Pohl

Autor: Milan Lastovka, 18.08.2020
Umístění: Rudník, hřbitov
Nápis:
Andreas Pohl *9.2.1877 +29.6.1945
Franz Pohl *14.7.1899 +29.6.1945
Poznámka:

Pohl Andreas, řezník, se synem Franzem a třemi dalšími, byli zastřeleni pro držení zbraní. Hromadný hrob byl objeven 2014. Vyšetřováno pro podezření z vraždy, které bylo odloženo: “Provedeným podrobným prověřováním bylo totiž zjištěno, že osoby, které popravu nařídily či vykonaly, tehdy jednaly dle zákona, v souladu s tehdejšími zákony, předpisy a vyhláškami, a nedopustily se tedy žádného trestného jednání.”
(zdroj: krkonossky.denik.cz , https://www.trutnovak.cz/vrazda-v-rudniku-u-trutnova-vrazdou-nebyla )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'48.81'' E15°44'1.86'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Alois Knohl

Autor: Jan Kincl, 28.01.2015
Umístění: Rudník, na hřbitově u kostela Sv.Václava, v zadní části
Nápis:
Alois Knohl
1902 - 1943
gef. in Rusland
Ruht in frieden!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°35'49.84'' E15°44'00.70''
Pomník přidal: Jan Kincl

Kenotaf Josef Erben

Autor: Jan Kincl, 28.01.2015
Umístění: Rudník, na hřbitově u kostela Sv.Václava, v zadní části
Nápis:
DEM ANDENKEN DES IN
LANCUT (GALIZIEN)
RUHENDEN SOLDATEN
JOSEF ERBEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl