Slavíkovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 11.12.2011
Umístění: Slavíkovice, Nadporučíka Krále, v parku na návsi
Nápis:
ŠLIMAR ŠIMON, ŠLIMAR VÁCLAV, ŠLIMAR EDUARD, JANDL JAN, OHAREK JAKUB, KRÁL JOSEF,
TOMAN TOMÁŠ, TRNKA ZIKMUND, JAROŠ JOSEF, TRNĚNÝ FRANT., TOMAN BOHUMIL,
FLAIŠINGER JOSEF, SKŘIVÁNEK FRANT., TOMAN JAN, ŽEMLA FRANT., JAKUB VAVERKA,

NAŠÍM PADLÝM
VOJÍNUM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6219-17681
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek